Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ДРУГА : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ДРУГА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Погашення довгострокових позик за рахунок надзвичайних доходів   50        75

Погашення короткострокових позик за рахунок надзвичайних доходів           60        75

Типові операції за рахунком 76 «Страхові платежі»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Повернено готівкою страхові платежі страхувальнику    lb         30

Перераховано страхувальнику страхові платежі у зв’язку з припиненням дії договору страхування            lb            31

Відображення повернення страхових платежів страхувальникам, які застрахували перевезення куплених товарів           lb         36

Закриття рахунку      lb         70

Одержання готівкою страхових платежів 30        lb

Надійшли на поточний рахунок страхові платежі            31        lb

Відображено страхові платежі покупців    36        lb

Повернуто перестраховиками частки страхових платежів         70        lb

Списано витрати страхової діяльності за рахунок прибутків      97        lb

Типові операції за рахунком 79 «Фінансові результати»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Списана собівартість послуг на фінансові результати на підприємствах, які не використовують рахунки класу 9          79        23

Списано витрати готової продукції за рахунок фінансових результатів            79        26

Закриття рахунку (прибуток)           79        44

Списання збитків у страховій організації   79        49

Відображення збитків від реалізації            79        70

Списання матеріальних накладних витрат на підприємствах, які не використовують рахунки класу 9      79            80

Те ж щодо адміністративних витрат          79        81

Те ж щодо відрахувань на соціальні заходи           79        82

Те ж щодо амортизації         79        83

 

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Те ж щодо інших операційних витрат        79        84

Те ж щодо інших затрат       79        85

Віднесення собівартості реалізованих товарів на підприємствах, які використовують рахунки класу 9       79            90

Те ж щодо витрат обігу        79        92

Те ж щодо витрат на збут    79        93

Те ж щодо інших операційних витрат        79        94

Те ж щодо фінансових витрат         79        95

Те ж щодо втрат від участі в капіталі          79        96

Те ж щодо інших витрат      79        97

Те ж щодо податку на прибуток     79        98

Те ж щодо надзвичайних витрат    79        99

Закриття рахунку (збиток)   44        79

Відображення прибутку у страховій організації    49        79

Відображено доходи від реалізації  70        79

Відображено інший операційний дохід     71        79

Відображено дохід від участі в капіталі      72        79

Відображено інші фінансові доходи            73        79

Відображено інші доходи     74        79

Відображено надзвичайні доходи  75        79

Типові операції за рахунком 80 «Матеріальні витрати»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Списання на виробництво виробничих запасів  80        20

Забиття молодняку тварин  80        21

Списання на виробництво МШП  80        22

Відображення робіт і послуг допоміжних виробництв    80        23

Списання на витрати виробництва браку            80        24

Списання на виробництво напівфабрикатів        80        25

Списання на виробництво готової продукції       80        26