Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ДРУГА : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ДРУГА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Типові операції за рахунком 71 «Інший операційний дохід»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Нараховано ПДВ при реалізації інших оборотних активів          712      64

Закриття рахунку (прибуток)           71        79

Оприбутковано раніше списані основні засоби   10        71

Оприбутковано раніше списані інші необоротні матеріальні активи     11        71

Оприбутковано раніше списані нематеріальні активи     12        71

Оприбутковано раніше списані довгострокові фінансові інвестиції      14        71

Оприбутковано раніше списане незавершене будівництво        15        71

Позитивна курсова різниця за перерахунком заборгованості в іноземній валюті, дохід від операційної оренди активів           16        71

Оприбутковано запаси раніше списані      20        71

Оприбутковано молодняк раніше списаний         21        71

Оприбутковано МШП раніше списані       22        71

Оприбутковано раніше списане незавершене виробництво      23        71

Оприбутковано раніше списані напівфабрикати  25        71

Оприбутковано раніше списану готову продукцію          26        71

Оприбутковано раніше списану сільськогосподарську продукцію        27        71

Оприбутковано раніше списані товари     28        71

Курсова різниця за валютою у касі 30        71

Курсова різниця за валютним рахунком у банку  31        71

Відображено курсову різницю на грошові кошти в дорозі          33        71

Нарахування покупцям і замовникам курсової різниці на суму їхнього боргу у валюті           36        71

Відображено курсову різницю на суму дебіторської заборгованості підзвітних осіб у іноземній валюті       37            71

Зменшення нарахованого резерву сумнівних боргів у випадках одержання гарантій щодо оплати боргу   38            71

Зарахування до доходу перевищення забезпечень над витратами за їх рахунок          47        71

Визнано доходом суму цільового фінансування   48        71

Зараховано списану довгострокову позику до інших операційних доходів      50        71

 

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Зараховано списану короткострокову позику до інших операційних доходів  60        71

Зараховано списану поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями до іншого операційного доходу            61        71

Те ж за списаним короткостроковим векселем виданим            62        71

Те ж за списаною заборгованістю постачальникам         63        71

Зараховано до доходу не отриману зарплату (кредиторську заборгованість), за якою минув строк позовної давності         66        71

Те ж за списаною кредиторською заборгованістю перед учасниками  67        71

Те ж за списаною іншою кредиторською заборгованістю          68        71

 

Типові операції за рахунком 72 «Дохід від участі в капіталі»      

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Закриття рахунку (прибуток)           72        79

Дохід від інвестицій  14        72

Типові операції за рахунком 73 «Інші фінансові доходи»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Списання інших фінансових доходів на рахунок фінансових результатів         73        79

Надходження основних засобів як дивідендів      10        73

Оприбуткування інших необоротних матеріальних активів як дивідендів       11        73

Надходження нематеріальних активів як дивідендів       12        73

Зарахування на приріст довгострокових фінансових інвестицій дивідендів, належних від інших підприємств            14        73

Надходження незавершеного будівництва як дивідендів            15        73

Віднесення дивідендів на довгострокову дебіторську заборгованість   16        73

Одержано дивіденди у вигляді запасів      20        73

Одержано дивіденди у вигляді молодняку тварин          21        73

Одержано дивіденди у вигляді МШП        22        73

Одержані товари в рахунок дивідендів      28        73

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Отримано дивіденди готівкою       30        73

Отримано дивіденди на рахунок у банку  31        73

На суму дивідендів отримано короткостроковий вексель           34        73

Зараховано дивіденди як поточні фінансові інвестиції    35        73

Нараховано дивіденди непов’язаним сторонам за вкладеними інвестиціями, майно в оренді         37        73

Зараховано до інших фінансових доходів суму списаної довгострокової позики         50        73

Відображення дисконту за облігаціями      52        73

Зараховано до інших фінансових доходів суму списаної короткострокової позики     60        73

Те ж за списаною кредиторською заборгованістю постачальникам     63        73

Те ж за списаною кредиторською заборгованістю учасникам   67        73

Те ж за іншою кредиторською заборгованістю     68        73

Типові операції за рахунком 74 «Інші доходи»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Нараховано ПДВ при реалізації необоротних активів     74        64

Зараховано до фінансових результатів інші доходи          74        79

Безплатне надходження основних засобів            10        746

Безплатне надходження інших необоротних матеріальних активів       11        745

Безплатне надходження нематеріальних активів 12        74

Курсова різниця за фінансовими інвестиціями в іноземній валюті       14        746

Безплатне надходження незавершеного будівництва     15        74

Відображення доходів від реалізації майнових комплексів         16        74

Відображення частини негативного гудволу, яка визнана доходом      19        74

Отримано виробничі запаси в обмін на неподібні активи, або безплатно отримані  20        74

Отримано виробничі запаси від ліквідації основних засобів      20        74

Отримано молодняк тварин в обмін на неподібні активи, або безплатно отримані   21        74

Отримано МШП в обмін на неподібні активи, або безплатно отримані          22        74

Одержано безплатно товари, або їх обмін на інші           28        74

 

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Отримано готівкою дохід від реалізації необоротних активів, фінансові інвестиції, або безплатно отримана готівка            30        74

Отримано дохід від реалізації необоротних активів, фінансові інвестиції на рахунок у банку, або безплатно отримані кошти чи курсова різниця за валютним рахунком       31        74

Курсова різниця за короткостроковим векселем у іноземній валюті     34        74

Курсова різниця за поточними фінансовими інвестиціями в іноземній валюті           35        74

Одержано дохід від реалізації основних засобів   37        74

Визначення доходу одночасно з нарахуванням амортизації за безплатно отриманими основними засобами            42        74

Зараховано цільові внески до інших доходів         48        74

Списано довгострокову позику      50        74

Списано заборгованість, забезпечену виданим векселем           51        74

Списано довгострокові зобов’язання за облігаціями       52        74

Одержано дохід від оренди 53        74

Списано інші довгострокові зобов’язання 55        74

Списано заборгованість постачальникам 63        74

Списано заборгованість за податками і платежами         64        74

Те ж за страхуванням           65        74

Те ж перед учасниками        67        74

Те ж іншу кредиторську заборгованість     68        74

Зараховано доходи майбутніх періодів до доходів звітного періоду      69        74

Типові операції за рахунком 75 «Надзвичайні доходи»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Зарахування інших надзвичайних доходів на рахунок фінансових результатів            75        79

Отримано відходи від списання запасів, знищених внаслідок надзвичайних подій   20        75

Отримано готівкою відшкодування збитків від надзвичайних подій    30        75

Надійшли кошти від страхових організацій на поточний рахунок         31        75

Відображено заборгованість за відшкодуваннями            37        75