Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ДРУГА : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ДРУГА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Зменшена номінальна вартість акції за рішенням зборів акціонерів       40        67

Зменшені паї учасників        41        67

Нараховані дивіденди учасникам   44        67

Типові операції за рахунком 68 «Розрахунки за іншими операціями»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Передача дочірньому підприємству довгострокових фінансових інвестицій   68        14

Придбане підприємство з негативним гудволом, діяльність якого прогнозується із обчислюваними збитками в майбутньому 68        19

Виплачені з каси відсотки за орендні (лізингові) операції           68        30

Перераховані відсотки за орендні лізингові операції через банк 68        31

За рахунок відсотків видано путівку в санаторій  68        33

Оплачено кредиторську заборгованість передачею одержаного короткострокового векселя           68        34

Погашена дебіторська заборгованість за продані продукцію, товари і послуги раніше отриманими авансами            68        36

Віднесено за рахунок отриманого авансу дебіторську заборгованість за спільною діяльністю          68        37

Зараховано відсотки до пайового капіталу           68        41

За рахунок відсотків погашена заборгованість у статутний капітал       68        46

За рахунок отриманого авансу сформовано резерв забезпечення гарантійних ремонтів       68        47

За рахунок цільового фінансування оплачено кредиторську заборгованість    68        48

За рахунок довгострокової позики оплачена кредиторська заборгованість      68        50

Погашено заборгованість за іншими операціями за рахунок довгострокових векселів виданих        68        51

На суму іншої кредиторської заборгованості видано облігації     68        52

Переоформлено іншу кредиторську заборгованість на довгострокові зобов’язання    68        55

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок короткострокової позики  68        60

Видано короткостроковий вексель на суму кредиторської заборгованості       68        62

 

Зміст господарської операції

Зараховано переплату постачальникам у погашення іншої кредиторської заборгованості

Зараховано переплату за податками у погашення іншої кредиторської заборгованості

Те ж щодо переплати за страхуванням

Реалізовано дочірнім підприємствам продукцію, роботи, послуги

Те ж щодо інших оборотних активів

Винагорода за здані в оренду дочірнім підприємствам необоротні активи

Реалізовано дочірнім підприємствам необоротні активи

Надходження нематеріальних активів від дочірніх підприємств

Відображення коштів чи майна, переданого дочірніми підприємствами іншим підприємствам як довгострокових фінансових інвестицій

Отримання незавершеного будівництва чи машин і механізмів у обмін за бартером як авансу

Оприбутковано закуплені у громадян виробничі запаси

Прийнято худобу від населення для реалізації

Отримано МШП від дочірніх підприємств

Отримано від дочірніх підприємств роботи і послуги виробничого характеру

Послуги різних кредиторів на виправлення браку

Одержано від дочірніх підприємств товари

Одержано готівкою аванс за поставку товарно-матеріальних цінностей

Одержано аванс за поставку товарно-матеріальних цінностей через банк

Придбані цінні папери в інших підприємств

Нараховано відсотки за товарами, отриманими у кредит

Відображення заборгованості перед дочірніми підприємствами за роботи, що стосуються майбутніх витрат

Нарахування відсотків за використання майна, отриманого в кредит

Нарахування компенсації за гарантійним ремонтом

 

Дебет  Кредит

68        63

68        64

68        65

68        70

68        71

68        73

68        74

12        68

14        68

15        68

20        68

21        685

22        68

23        68

24        68

28        68

30        68

31        68

35        68

37        68

39        68

44        68

47        68