Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ДРУГА : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ДРУГА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Типові операції за рахунком 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Погашено заборгованість перед власниками облігацій готівкою           52        30

Погашено заборгованість перед власниками облігацій через банк        52        31

Погашена учасниками заборгованість підприємства із зобов’язань за облігаціями зменшенням їхньої заборгованості за внесками до статутного капіталу         52        46

Погашено заборгованість за розрахунками із власниками облігацій, з нарахованих премій за облігаціями; списано нараховані суми дисконту за рахунок довгостро-кової позики банку            52        50

Облігації переписані з одного власника на іншого           52        52

Переоформлено заборгованість за довгостроковими облігаціями на поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 52        61

Списано заборгованість за довгостроковими облігаціями і зараховано їх вартість до інших доходів           52            74

Надійшла готівка від продажу облігацій     30        52

Надійшли кошти від продажу облігацій в банк     31        52

Видано облігації на суму розподіленого прибутку серед учасників       44        52

Проведено обмін акцій на облігації            45        52

Погашено довгострокову позику за рахунок виданих облігацій 50        52

Проведено розрахунки з постачальниками і підрядниками облігаціями           63        52

Проведено розрахунки з іншими кредиторами облігаціями        68        52

Відображено витрати, пов’язані з випуском та обігом облігацій           95        52

Типові операції за рахунком 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Погашено заборгованість перед орендодавцем готівкою            53        30

Погашено заборгованість перед орендодавцем через банк         53        31

Погашено заборгованість перед орендодавцем за рахунок довгострокової позики     53        50

Погашено заборгованість перед орендодавцем за рахунок короткострокової позики 53        60

 

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Переоформлено заборгованість перед орендодавцем за рахунок збільшення поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями 53        61

Одержано дохід від оренди 53        74

Приймання орендарем основних засобів у фінансову оренду    10        53

Оприбуткування інших необоротних матеріальних активів в оплату заборгованості з фінансової оренди  11            53

Надходження нематеріальних активів у рахунок погашення заборгованості з фінансової оренди    12        53

Надходження орендної плати шляхом передачі незавершеного будівництва чи машин і механізмів у розібраному вигляді  15        53

Відображення орендної плати у витратах 95        53

Типові операції за рахунком 54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

Зміст господарської операції

Дебет Кредит

 

Списання відстрочених податкових активів у тому звітному періоді, коли сума податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку більша, ніж обчислена за даними податкового обліку 54        17

Зарахування відстрочених податкових зобов’язань до поточної заборгованості перед бюджетом   54        64

Реструктуризація податкових зобов’язань 17        54

Відстрочення поточної заборгованості перед бюджетом            64        54

Відображення зобов’язань перед бюджетом на підприємствах, що не використовують рахунки класу 9   85            54

Відображення зобов’язань перед бюджетом на підприємствах, що використовують рахунки класу 9        98            54

Типові операції за рахунком 55 «Інші довгострокові зобов’язання»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Погашено зобов’язання з фінансової допомоги готівкою            55        30

Погашено зобов’язання з фінансової допомоги через банк         55        31