Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ДРУГА : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ДРУГА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Надійшли кошти на рахунки у банку за акції, викуплені підприємством           31        45

Анульовано акції, що раніше були викуплені, на суму номінальної вартості    40        45

Анульовано акції, що раніше були викуплені, на суму, що перевищує номінальну вартість   42        45

Збільшено вилучений капітал за рухунок прибутку         44        45

Відображено заборгованість учасників за викуплені акції власної підписки     46        45

Типові операції за рахунком 46 «Неоплачений капітал»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Повернуто готівкою кошти учасників, які відмовилися бути в засновниках товариства        46        30

Повернуто кошти учасників, які відмовилися бути в засновниках товариства, через банк    46        31

Відображення внеску за вартістю, що наведена у засновницьких документах 46        40

Відображена різниця між номінальною і продажною вартістю акцій    46        42

Відображено заборгованість учасників за викуплені акції власної підписки     46        45

Курсова різниця за зобов’язаннями засновників 46        74

Одержано від засновників як внески до статутного капіталу:               

– основні засоби       10        46

– інші необоротні матеріальні активи         11        46

– нематеріальні активи        12        46

– цінні папери (акції) інших підприємств  14        46

– незавершене будівництво чи машини і механізми у розібраному вигляді      15        46

– виробничі запаси   20        46

– молодняк худоби   21        46

– МШП           22        46

– товари         28        46

– готівку         30        46

– грошові кошти на рахунок у банку           31        46

– еквіваленти грошових коштів або інші поточні фінансові інвестиції   35        46

 

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Зменшення статутного фонду за рахунок зміни номінальної вартості акцій     40        46

Зменшення додаткового капіталу за рахунок зміни номінальної вартості акцій           42        46

Погашення довгострокової позики учасниками, яке відображають як зменшення заборгованості за внесками у статутний капітал     50        46

Погашена учасниками заборгованість за виданим підприємством довгостроковим векселем, у рахунок зменшення їхньої заборгованості за внесками до статутного капіталу  51        46

Погашена учасниками заборгованість підприємства із зобов’язань за облігаціями зменшенням їхньої заборгованості за внесками до статутного капіталу         52        46

Погашення короткострокової позики учасниками, яке відображено як зменшення їхньої заборгованості за внесками у статутний капітал         60        46

Оплачено учасниками виданий підприємством короткостроковий вексель у рахунок зменшення їхньої заборгованості за внесками до статутного капіталу         62        46

Оплачено учасниками заборгованість підприємства перед постачальниками у рахунок зменшення заборгованості за внесками до статутного капіталу         63        46

Проведені внески до статутного капіталу за рахунок оплати праці       66        46

Проведені внески до статутного капіталу за рахунок дивідендів           67        46

Проведені внески до статутного капіталу за рахунок нарахованих відсотків    68        46

Списання заборгованості за внесками у статутний капітал        97        46

Типові операції за рахунком 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Списано виробничі запаси, витрачені на гарантійні ремонти   47        20

Списано витрати на проведення гарантійних ремонтів 47        23

Списано забраковану продукцію, яка продана на умовах гарантійного ремонту        47        24

Списано напівфабрикати, витрачені на гарантійні ремонти      47        25

Оплачено готівкою вартість гарантійного ремонту         47        30

Перераховано кошти на оплату гарантійного ремонту    47        31

Відображено послуги інших підприємств на проведення гарантійного ремонту        47        63