Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ДРУГА : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ДРУГА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Типові операції за рахунком 41 «Пайовий капітал»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Повернуто частину пайового капіталу готівкою  41        30

Повернуто частину пайового капіталу з рахунків у банку           41        31

Частину пайового капіталу приєднано до статутного капіталу  41        40

Покрито збитки за рахунок пайового капіталу     41        44

Розподілено пайовий капітал між учасниками     41        67

Одержано як внесок до пайового капіталу:                     

– основні засоби       10        41

– необоротні матеріальні активи    11        41

– нематеріальні активи        12        41

– довгострокові фінансові інвестиції          14        41

– капітальні вкладення         15        41

– виробничі запаси   20        41

– молодняк тварин   21        41

– малоцінні та швидкозношувані предмети          22        41

– товари         28        41

– готівку         30        41

– кошти на поточні рахунки            31        41

– поточні фінансові інвестиції         35        41

Розпайовано підприємство 40        41

Збільшення пайового капіталу за рахунок додаткового капіталу            42        41

Збільшено пайовий капітал за рахунок розподіленого прибутку            44        41

Видано акції банку за рахунок списаної довгострокової позики 50        41

Те ж за рахунок списаної короткострокової позики         60        41

Видано акції за рахунок кредиторської заборгованості постачальників 63        41

Те ж із оплати праці 66        41

Збільшено пайовий капітал за рахунок нарахованих дивідендів учасників      67        41

Зараховано до пайового капіталу списану іншу кредиторську заборгованість 68        41

Типові операції за рахунком 42 «Додатковий капітал»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Уцінка раніше дооцінених основних засобів        42        10

Уцінка інших необоротних матеріальних активів 42        11

Уцінка нематеріальних активів       42        12

Відображення індексації зносу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів у зв’язку з їх дооцінкою      42        13

Списання перевищення номінальної вартості акцій за довгостроковими фінансовими інвестиціями над вартістю їхньої реалізації      42        14

Уцінка незавершеного будівництва           42        15

Списано уцінку виробничих запасів          42        20

Списано уцінку МШП          42        22

Списано уцінку товарів       42        28

Списано уцінку поточних фінансових інвестицій            42        35

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового капіталу         42        40

Збільшення пайового капіталу за рахунок додаткового капіталу            42        41

Створено резервний фонд за рахунок додаткового капіталу      42        43

Зарахування додаткового капіталу до прибутку акціонерного товариства при його ліквідації і розподілі майна серед учасників         42        44

Анульовано акції, що раніше були викуплені за ціною, вищою за номінальну вартість, на суму, що перевищує номінальну вартість  42        45

Зменшення додаткового капіталу за рахунок зміни номінальної вартості акцій           42        46

Відображення ПДВ за дооцінкою безплатно одержаних активів           42        64

Визначення доходу за безплатно отриманими основними засобами після їхньої повної амортизації          42            74

Індексація (дооцінка) основних засобів     10        42

Дооцінка необоротних матеріальних активів       11        42

Дооцінка нематеріальних активів   12        42

Списання зносу основних засобів, що були проіндексовані, при їх вибутті     13        42

Відображення різниці між вартістю зарахованих як довгострокові фінансові інвестиції акцій та їх номінальною вартістю         14        42

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Дооцінка незавершеного будівництва       15        42

Проведено дооцінку виробничих запасів  20        42

Оприбутковано безплатно одержаний молодняк або його дооцінка    21        42

Проведено дооцінку МШП або безплатне отримання     22        42

Одержано безплатно напівфабрикати або їх дооцінка     25        42

Одержано безплатно готову продукцію або її дооцінка   26        42

Одержано безплатно сільськогосподарську продукцію   27        42

Одержано безплатно товари          28        42

Відображення емісійного доходу за акціями, отриманого готівкою       30        42

Відображення емісійного доходу за акціями, отриманого на рахунок у банку  31        42

Відображення дооцінки поточних фінансових інвестицій          35        42

Збільшено додатковий капітал за рахунок прибутку        44        42

Зараховано цільові внески і цільові надходження як додатковий капітал         48        42

Типові операції за рахунком 43 «Резервний капітал»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Збільшення статутного капіталу за рахунок резервного капіталу           43        40

Погашення непокритих збитків минулих років за рахунок резервного капіталу          43        44

Створено резервний капітал за рахунок додаткового капіталу   42        43

Створено резервний капітал за рахунок прибутку звітного року           44        43

Типові операції за рахунком 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Збільшено статутний капітал за рахунок розподіленого прибутку         44        40

Збільшено пайовий капітал на суму відрахувань від прибутку   44        41

Збільшено додатковий капітал за рахунок відрахувань від прибутку     44        42

Створено резервний капітал за рахунок прибутку           44        43

Списана сума розподіленого прибутку звітного року або збитків минулих років        44        44

Збільшено вилучений капітал за рахунок прибутку         44        45

 

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Створення цільового фінансування і цільових надходжень за рахунок прибутку        44        48

Нарахвано премії чи дисконт за викупленими облігаціями        44        52

Відрахування у Пенсійний фонд і фонд соціального страхування із суми розподіленого прибутку серед учасників-фізичних осіб       44        65

Нараховані дивіденди учасникам за рахунок прибутку   44        67

Списання збитків від фінансово-господарської діяльності          44        79

Нарахування відсотків за використання майна, отриманого в кредит  44        68

Покрито збитки за рахунок статутного капіталу   41        44

Зарахування додаткового капіталу до прибутку при ліквідації акціонерного товариства і розподіл майна серед учасників       42        44

Те ж щодо резервного фонду          43        44

Покриття збитків минулих років за рахунок резервного капіталу          43        44

Покриття збитків за рахунок вилученого капіталу           45        44

Списання доходів від фінансово-господарської діяльності         79        44

Типові операції за рахунком 45 «Вилучений капітал»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Викуплено акції власної підписки за готівку         45        30

Викуплено акції в акціонерів шляхом перерахування коштів через банк           45        31

Те ж шляхом передачі отриманих короткострокових векселів   45        34

Покриття збитків за рахунок вилученого капіталу           45        44

За рахунок одержаної довгострокової позики погашена фактична вартість часток, викуплених товариством у його учасників          45        50

Проведено обмін акцій на облігації            45        52

За рахунок одержаної короткострокової позики погашена фактична вартість часток, викуплених товариством у його учасників        45        60

Видано вексель у рахунок погашення фактичної вартості часток, викуплених товариством у його учасників            45        62

Продано за готівку акції, викуплені підприємством         30        45