Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ДРУГА : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ДРУГА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Дооцінка депозитних вкладів         35        42

Погашено заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу акціями, сертифікатами    35        46

Проведено поточні фінансові інвестиції за рахунок довгострокових позик      35        50

Проведено поточні фінансові інвестиції за рахунок короткострокових позик  35        60

Зараховано як поточні фінансові інвестиції переплату за податками і платежами      35        64

Зараховано на депозитний вклад отриманий аванс від покупців чи замовників        35        68

Зараховано на депозитний вклад отримані підприємством дивіденди чи відсотки   35        73

Курсова різниця за поточними фінансовими інвестиціями в іноземній валюті           35        74

Переведення поточних фінансових інвестицій у довгострокові 14        35

Відображення заблокованих депозитних вкладів 18        35

Перераховано на поточний рахунок депозитний вклад  31        35

Відображення уцінки поточних фінансових інвестицій  42        35

Втрата поточних фінансових інвестицій від надзвичайних подій на підприємствах, які не використовують рахунки класу 9         85        35

Відображення собівартості реалізованих поточних фінансових інвестицій      97        35

Втрата поточних фінансових інвестицій від надзвичайних подій на підприємствах, які використовують рахунки класу 9         99        35

Типові операції за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Повернення покупцям чи замовникам переплачених ними коштів готівкою  36        30

Повернення покупцям чи замовникам переплачених ними коштів через банк           36        31

Дорахування ПДВ за операціями минулого звітного року          36        64

Нарахування покупцям і замовникам за реалізовану продукцію, товари, надані послуги і виконані роботи            36        70

Нарахування покупцям і замовникам за реалізовану валюту, інші оборотні активи, плати за операційну оренду активів, курсової різниці за дебіторською заборгованістю в іноземній валюті 36        71

Нарахування страхових платежів у страховій компанії

36

 

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Оплата покупцями чи замовниками вартості реалізованих товарів, продукції, робіт і послуг готівкою       30            36

Оплата покупцями чи замовниками вартості реалізованих товарів, продукції, робіт і послуг           31        36

Одержано короткостроковий вексель за реалізовану продукцію           34        36

Зараховано заборгованість покупців та замовників як поточні фінансові інвестиції   35        36

Відображення претензії з приводу розрахунків з покупцями і замовниками    37        36

Списана сумнівна заборгованість за рахунок резерву     38        36

Погашено заборгованість за довгостроковими позиками за рахунок оплати, яка надійшла від покупців (замовників)  50        36

Погашено довгостроковий вексель за рахунок оплати, яка надійшла від покупців чи замовників    51        36

Погашено заборгованість із короткострокових позик за рахунок оплати, яка надійшла від покупців (замовників)  60        36

Погашено короткостроковий вексель за рахунок оплати, яка надійшла від покупців чи замовників            62            36

Зараховано оплату покупців і замовників їм же як оплачені кошти за постачання матеріалів, виконання робіт            63        36

Зараховано кошти, які надійшли від покупців чи замовників в оплату заборгованості за податками і платежами            64        36

Те ж в оплату заборгованості із соціального страхування           65        36

Зараховано раніше отриманий аванс у погашення дебіторської заборгованості за продані продукцію, товари і послуги          68        36

Відображення отриманих підприємством сум на користь комітента – при комісійній торгівлі; повернення перестраховиками частки страхових платежів – у страхових організаціях       70        36

Повернення страхувальнику страхових платежів у разі дострокового припинення дії договору страхування            1Ь        36

Втрата від курсових різниць за дебіторською заборгованістю іноземних покупців чи замовників    84        36