Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ДРУГА : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ДРУГА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Дооцінка сільськогосподарської продукції 27        42

Одержані гранти та субсидії сільськогосподарською продукцією          27        71

Оприбутковано насіння і корми після визначення цільового призначення сільськогосподарської продукції            20        27

Передано у виробництво сільськогосподарську продукцію        23        27

Передано сільськогосподарську продукцію на торговий склад (у їдальню)      28        27

Видані дивіденди сільськогосподарською продукцією    37        27

Пред’явлено постачальнику претензію за нестачу сільськогосподарської продукції   37        27

Пред’явлено претензію винній особі за нестачу сільськогосподарської продукції       37        27

Списано нестачу сільськогосподарської продукції на фінансові результати     79        27

Здійснено витрати сільськогосподарської продукції на виробництво   80        27

Втрати від псування сільськогосподарської продукції     84        27

Витрати сільськогосподарської продукції внаслідок стихійного лиха, катастроф на малих підприємствах  85            27

Списана собівартість реалізованої сільськогосподарської продукції      90        27

Витрачено сільськогосподарську продукцію на загальногосподарські потреби           92        27

Витрачено сільськогосподарську продукцію на витрати зі збуту           93        27

Спожита сільськогосподарська продукція для власних потреб (ЖКГ, дитячі дошкільні заклади та ін.), або списано недостачу   94        27

Втрати сільськогосподарської продукції від стихійного лиха, техногенних катастроф і аварій          99        27

Типові операції за рахунком 28 «Товари»

Зміст господарської операції

Дебет Кредит

 

Збудовані основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи для продажу

28

 

Передано виробничі запаси на торговий склад для реалізації або забезпечення процесу реалізації

28

 

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Передано сільськогосподарську продукцію на торговий склад (у їдальню)      28        27

Внутрішнє переміщення товарів     28        28

Нарахована торгова націнка           282      285

Закуплені товари підзвітними особами за готівку            28        37

Одержано пайові внески від членів споживчого товариства товарами           28        41

Дооцінка товарів       28        42

Одержано від учасників товари в рахунок погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу            28        46

Одержано товари від постачальників        28        63

Нарахування зборів і платежів, що відносяться на вартість товарів       28        64

Одержано від дочірніх підприємств товари          28        68

Оприбутковано списані раніше товари     28        71

Одержані товари в рахунок дивідендів      28        73

Безплатне надходження товарів     28        74

Витрачені товари на капітальні вкладення           15        28

Передано товари у виробничі запаси        20        28

Списано товари на виробництво  23        28

Видано позику членам підприємства товарами   37        28

Уцінка товарів           42        28

Здійснено матеріальні витрати товарами  80        28

Втрати від знецінення, псування товарів  84        28

Втрати товарів від стихійного лиха, аварій на підприємствах, що не застосовують рахунки класу 9           85            28

Списана вартість реалізованих товарів     90        28

Списано товари на загальногосподарські витрати          92        28

Списано товари на витрати по збуту        93        28

Списані товари для власних потреб (ЖКГ та ін.), або списано нестачу          94        28

Втрати товарів від стихійного лиха, техногенних катастроф, аварій     99        28