Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ДРУГА : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ДРУГА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Падіж молодняку тварин на малих підприємствах, які не застосовують рахунки класу 9      85        21

Реалізовано тварини на вирощуванні і відгодівлі 90        21

Списано нестачу тварин на вирощуванні і відгодівлі      94        21

Передано безплатно молодняк тварин      94        21

Списано молодняк тварин, який загинув внаслідок стихійного лиха, техногенної катастрофи чи аварії     99            21

Типові операції за рахунком 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Оприбутковано МШП, виготовлені власними силами   22        23

Оприбутковано МШП, отримані внаслідок виправлення браку            22        24

Відображення МШП, помилково зарахованих до готової продукції      22        26

Оприбутковано МШП, придбані підзвітною особою за готівку 22        37

Одержано пайові внески членів КСП у вигляді МШП    22        41

Проведено дооцінку МШП  22        42

Отримано МШП як внесок до статутного фонду 22        46

Отримано МШП як благодійний внесок   22        48

Придбано МШП у постачальника  22        63

Повернено МШП, які були у податковій заставі   22        64

Отримано МШП від дочірніх підприємств           22        68

Повернуто на склад МШП, придатні для подальшої експлуатації          22        71

Оприбутковано раніше не враховані МШП          22        71

Одержано дивіденди у вигляді МШП        22        73

Отримано МШП в обмін на неподібні активи за бартером        22        74

Відпущено зі складу МШП для капітального будівництва           15        22

Відпущено зі складу МШП для виробництва продукції   23        22

Використано МШП на виправлення браку           24        22

 

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Пред’явлено претензію постачальнику за порушення договірних умов при постачанні МШП        37        22

Витрачено МШП в рахунок витрат майбутніх періодів   39        22

Списано уцінку МШП          42        22

Відпущено зі складу МШП для здійснення господарської діяльності     80        22

Списано втрати від знецінення МШП       84        22

Втрати МШП на малих підприємствах      85        22

Списано МШП для загальновиробничих потреб 91        22

Списано МШП для загальногосподарських потреб         92        22

Списано МШП для забезпечення реалізації продукції     93        22

Відображено собівартість реалізованих МШП      94        22

Відображено втрати від знецінення МШП            94        22

Списано нестачу МШП       94        22

Безплатно передано МШП  94        22

Списано МШП, втрачені внаслідок стихійного лиха, техногенної катастрофи чи аварії        99        22

Типові операції за рахунком 23 «Виробництво»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Нарахування зносу (амортизації) об’єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, які використовують у виробництві      23        13

Відпущені зі складу виробничі запаси у виробництво     23        20

Забиття молодняку тварин у господарстві            23        21

Відпущено зі складу МШП для виробництва продукції   23        22

Витрачено корми, згодовані шляхом випасання  23        23

Списано на виробництво невідшкодовані втрати від браку       23        24

Списано на виробництво напівфабрикати           23        25

Передано у виробництво готову продукцію         23        26

Списано продукцію сільськогосподарського виробництва, спожиту у власному виробництві        23        27