Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Вступ : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

Вступ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

На кожному підприємстві, поряд з менеджерами, завжди є не менш чисельний штат облікових працівників. Для перших робота других часто буває надзвичайно далекою і незрозумілою, але вона виявляється вкрай потрібною, оскільки виробництво не може ефек-тивно функціонувати як без вмілого управління, так і чіткого бухгал-терського обліку. Це, мабуть, добре розуміли древні єгиптяни, що засвідчує папірус III тисячоліття до нашої ери, в якому наведені дані про оплату на будівництві колодязя: писець мав таку ж платню, як і начальник загону із 25 душ, і була вона вищою від отримуваної віль-нонайманим робітником у 1,4 рази.

Бухгалтерський облік потрібний не тільки на великих підпри-ємствах. Ринкові взаємовідносини настільки складні й багатогранні, що кожний підприємець, який займається бізнесом, не може обій-тись без упорядкованих записів господарських операцій навіть без огляду на необхідність складання звітності, яку теж обов’язково тре-ба подавати у визначені терміни і установи. За крилатим висловом засновника подвійної бухгалтерії Луки Пачолі (1445–1517): «Купець повинен вміти рахувати гроші. У того, хто цього робити не вміє, во-ни розлітаються, як мухи!», прихований глибокий смисл. Отож, для успішного бізнесу кожний підприємець повинен налагодити чіткий бухгалтерський облік своєї діяльності.

Але цьому протидіють щонайменше дві обставини. Перша, в певній мірі, об’єктивна — відносно висока вартість бухгалтерського обліку, особливо при залученні до його ведення професійних пра

цівників зі сторони. Друга — психологічна налаштованість підпри-ємців на завідому неможливість особистого засвоєння специфіки бухгалтерського обліку, на наш погляд, може вважатись суб’єктив-ною, бо практика засвідчує, що мільйони людей з цим справились і ця хитромудра наука стала для них звичайним ремеслом, професією. Таким чином, при певній наполегливості, нею може оволодіти кож-ний підприємець, адже будь-яка діяльність у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, транспортних послуг теж вимагає багато зу-силь, пов’язаних із набуттям специфічних знань, необхідних для її організації. Тим більше, що окрім своїх бажань, у повсякденній діяльності всі підприємці виконують левову частку бухгалтерських процедур, насамперед з організації первинного обліку господар-ських операцій, дістаючи, тим самим важливі навики, які при допо-вненні специфічними знаннями, дозволяють досить швидко оволо-діти загальною методикою ведення бухгалтерського обліку. В ре-зультаті цілком можна обійтися власними силами щодо його нала-годження, що особливо актуальне для підприємців-початківців із невеликим стартовим капіталом.

Проте самостійне вивчення бухгалтерського обліку за існуючи-ми посібниками і підручниками досить проблематичне, оскільки в них передусім, ускладнено виклад матеріалу; він, як правило, надто об’ємний, що зумовлює необхідність багатогодинних лекцій і прак-тичних чи семінарських занять для його опанування. Якщо з позицій підготовки студентів денної форми навчання це виправдано, адже в навчальних планах для вивчення цього предмету відводиться декіль-ка семестрів, то для заочників та підприємців такий спосіб засвоєн-ня специфіки бухгалтерського обліку неприйнятий, що й зумовило навмисно спрощений виклад азів бухгалтерського обліку у цьому самовчителі. Тим не менше, уважне прочитання й обдумування ви-кладеного в поєднанні із запам’ятовуванням необхідного мінімуму, дозволяє кожному студенту чи підприємцю сформувати цілісне уяв-лення про специфіку методики бухгалтерського обліку, достатнє для його самостійного ведення в будь-якій галузі діяльності.