Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ДРУГА : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ДРУГА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Типові операції за рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Зміна характеру інвестицій (наприклад, у результаті того, що сторонні особи, які їх отримали від підприємства, виявилися пов’язані з ним та ін.)   14        14

Передача отриманих векселів або переданого у фінансову оренду майна, як довгострокових фінансових інвестицій іншим підприємствам   14        16

Передача інших необоротних активів, коштів чи запасів, призначених для невиробничої діяльності, як інвестицій      14        18

Відображення негативного гудволу за переданим як довгострокові інвестиції цілісним майновим комплексом (чи його частиною). Відображення негативного гудволу за придбаними немонетарними активами (облігації державної та місцевої позик, акцій інших підприємств   14        19

Передача готівки як довгострокових фінансових інвестицій      14        30

Перерахування коштів як довгострокових фінансових інвестицій у безготівковому порядку 14        31

Переведення поточних фінансових інвестицій у довгострокові 14        35

Передача дебіторської заборгованості, пов’язаної із здійсненням спільної діяльності без створення юридичної особи, як довгострокових фінансових інвестицій            14        37

Вкладення пайових внесків членів КСП як довгострокових фінансових інвестицій у інше підприємство  14            41

Відображення різниці між вартістю зарахованих як довгострокові фінансові інвестиції акцій та їх номінальною вартістю         14        42

Відображення заборгованості засновників підприємства за коштами і засобами, які вони мають внести як довгострокові фінансові інвестиції 14        46

Вкладення як довгострокових фінансових інвестицій у інші підприємства отриманих довгострокових позик            14        50

Вкладення як довгострокових фінансових інвестицій у інші підприємства отриманих короткострокових позик            14        60

Відображення як інвестицій переплати за податками     14        64

Відображення коштів чи майна, переданого дочірніми підприємствами іншим підприємствам як довгострокових фінансових інвестицій     14        68

 

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Зарахування як довгострокові фінансові інвестиції у інше підприємство вартості реалізованої йому продукції (товарів, робіт, послуг)         14        70

Зарахування як довгострокові фінансові інвестиції у інше підприємство вартості реалізованої йому іноземної валюти чи інших оборотних активів          14        71

Збільшення частки інвестора на суму нарахованого прибутку чи переоцінки інвестицій, які зараховують як приріст довгострокових фінансових інвестицій   14        72

Зарахування на приріст довгострокових фінансових інвестицій дивідендів, належних від інших підприємств            14        73

Курсова різниця за довгостроковими фінансовими інвестиціями в іноземній валюті            14        74

Повернення довгострокових фінансових інвестицій нематеріальними активами       12        14

Відображення дивідендів від довгострокових фінансових інвестицій, отриманих пов’язаними сторонами:                       

– готівкою      30        14

– у безготівковому порядку  31        14

– шляхом зарахування до поточних фінансових інвестицій        35        14

– віднесенням на розрахунки з дебіторами           37        14

Списання перевищення номінальної вартості акцій за довгостроковими фінансовими інвестиціями над вартістю їхньої реалізації      42        14

Повернуто суму довгострокової позики за рахунок довгострокових фінансових інвестицій 50        14

Погашення короткострокових позик за рахунок довгострокових фінансових інвестицій       60        14

Передача дочірньому підприємству довгострокових фінансових інвестицій   68        14

Списання вартості довгострокових фінансових інвестицій на підприємствах, які не використовують рахунки класу 9 (малі підприємства) 85        14

Втрати від зменшення вартості довгострокових фінансових інвестицій при їхньому обліку методом участі у капіталі           96        14

Відображення собівартості реалізованих довгострокових фінансових інвестицій       97        14

Списання втрат довгострокових фінансових інвестицій від стихійного лиха, техногенних катастроф та аварій            99        14