Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ДРУГА : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ДРУГА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)    

код      назва   код      назва  

 

92        Адміністративні витрати                 За видами витрат    

93        Витрати на збут                    За видами витрат    

 

94        Інші витрати операційної діяльності          941      Витрати на дослідження і розробки          

 

           

            942      Собівартість реалізованої іноземної валюти        

 

           

            943      Собівартість реалізованих виробничих запасів   

 

           

            944      Сумнівні та безнадійні борги         

 

           

            945      Втрати від операційної курсової різниці   

 

           

            946      Втрати від знецінення запасів        

 

           

            947      Нестачі і втрати від псування цінностей  

 

           

            948      Визнані пені, штрафи, неустойки  

 

           

            949      Інші витрати операційної діяльності         

 

95        Фінансові витрати    951      Відсотки за кредит   

 

           

            952      Інші фінансові витрати        

 

96        Втрати від участі в капіталі  961      Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства         

 

           

            962      Втрати від спільної діяльності        

 

           

            963      Втрати від інвестицій в дочірні підприємства     

 

97        Інші витрати  971      Собівартість реалізованих фінансових інвестицій           

 

           

            972      Собівартість реалізованих необоротних активів 

 

           

            973      Собівартість реалізованих майнових комплексів

 

           

            974      Втрати від неопераційних курсових різниць       

 

           

            975      Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій     

 

           

            976      Списання необоротних активів     

 

           

            977      Інші витрати звичайної діяльності 

 

           

            978      Виплати страхових сум та страхових відшкодувань       

 

           

            979      Перестрахування     

 

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)    

код      назва   код      назва  

 

98        Податок на прибуток           981      Податок на прибуток від звичайної діяльності    

 

           

            982      Податок на прибуток від надзвичайних подій     

 

99        Надзвичайні витрати           991      Втрати від стихійного лиха

 

           

            992      Втрати від техногенних катастроф і аварій          

 

           

            993      Інші надзвичайні витрати   

 

Клас 0. Позабалансові рахунки

01        Орендовані нео-боротні активи                 За видами активів    

02        Активи на

відповідальному

зберіганні       021      Устаткування, прийняте для монтажу      

 

           

            022      Матеріали, прийняті для переробки         

 

           

            023      Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні       

 

           

            024      Товари, прийняті на комісію          

 

           

            025      Майно в довірчому управлінні      

 

03        Контрактні зобов’язання                 За видами зобов’язань        

 

04        Непередбачені

активи і зобов’язання           041      Непередбачені активи         

 

           

            042      Непередбачені зобов’язання          

 

05        Гарантії та забез-печення надання             За видами гарантій та забезпечень наданих        

 

06        Гарантії та забез-печення отримання                    За видами гарантій та забезпечень отриманих    

07        Списані активи         071      Списана дебіторська заборгованість         

 

           

            072      Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей           

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)    

код      назва   код      назва  

 

08        Бланки суворого обліку                   За видами бланків   

09        Амортизаційні відрахування                       За напрямами використання амортизації 

 

Особливістю нового Плану рахунків є те, що балансові рахунки в ньому групуються за 9 класами; забалансові рахунки належать до класу 0 (нуль). На відміну від старого Плану рахунків, кореспонден-ція їх за новим планом передбачає відображення не тільки номерів синтетичних рахунків, а й субрахунків.

Нумерація рахунків (їх коди) побудована за такою схемою:

•          перша цифра — клас;

•          друга цифра — номер синтетичного рахунку (рахунки першого порядку);

•          третя цифра — номер субрахунку (рахунки другого по-рядку); Якщо необхідно відкрити рахунки третього порядку (аналітичні

рахунки), їм присвоюють чотирьохзначний код. Наприклад, код 2311 може означати:

2          — клас «Запаси»;

3          — синтетичний рахунок «Виробництво»; 1 — субрахунок «Основне виробництво»; 1 — аналітичний рахунок «Витрати на виробництво…» (далі

вказують або назву структурного підрозділу — бригада, цех і т. п., або ж найменування продукції, якщо аналітичний облік витрат ве-дуть за кожним її видом окремо).