Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ДРУГА : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ДРУГА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)    

код      назва   код      назва  

 

46        Неоплачений капітал                       За видами капіталу  

47        Забезпечення майбутніх

витрат і платежів      471      Забезпечення виплат відпусток     

 

           

            472      Додаткове пенсійне забезпечення 

 

           

            473      Забезпечення гарантійних зобов’язань     

 

           

            474      Забезпечення інших витрат і платежів      

 

           

            475      Забезпечення призового фонду (резерву виплат)           

 

           

            476      Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі в лотереї      

 

48        Цільове фінан-сування і цільо-ві надходження                 За об’єктами фінансування 

 

49        Страхові резерви      491      Технічні резерви      

 

           

            492      Резерви із страхування життя        

 

           

            493      Частка перестраховиків у технічних резервах      

 

           

            494      Частка перестраховиків у резервах із страхування життя           

 

           

            495      Результат зміни технічних резервів           

 

           

            496      Результат зміни резервів із страхування життя    

 

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50        Довгострокові позики          501      Довгострокові кредити банків в національній валюті    

 

           

            502      Довгострокові кредити банків в іноземній валюті          

 

           

            503      Відстрочені довгострокові кредити банків в на-ціональній валюті       

 

           

            504      Відстрочені довгострокові кредити банків в іно-земній валюті 

 

           

            505      Інші довгострокові позики в національній валюті          

 

           

            506      Інші довгострокові позики в іноземній валюті     

 

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)    

код      назва   код      назва  

 

51        Довгострокові векселі видані          511      Довгострокові векселі видані в національній валюті      

 

           

            512      Довгострокові векселі видані в іноземній валюті

 

52        Довгострокові

зобов’язання за

облігаціями    521      Зобов’язання за облігаціями           

 

           

            522      Премія за випущеними облігаціями          

 

           

            523      Дисконт за випущеними облігаціями       

 

53        Довгострокові

зобов’язання

з оренди         531      Зобов’язання з фінансової оренди 

 

           

            532      Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів   

 

54        Відстрочені

податкові

зобов’язання             За видами зобов’язань        

 

55        Інші довгостро-кові зобов’язання               За видами зобов’язань        

 

56                                                      

57                                                      

58                                                      

59                                                      

Клас 6. Поточні зобов’язання

60        Короткострокові позики      601      Короткострокові кредити банків в національній валюті

 

           

            602      Короткострокові кредити банків в іноземній валюті      

 

           

            603      Відстрочені короткострокові кредити банків в на-ціональній валюті   

 

           

            604      Відстрочені короткострокові кредити банків в іно-земній валюті         

 

           

            605      Прострочені позики в національній валюті         

 

           

            606      Прострочені позики в іноземній валюті   

 

           

            607      Інші короткострокові позики          

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)    

код      назва   код      назва  

 

61        Поточна забор-гованість за дов-гостроковими зобов’язаннями            611      Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті         

 

           

            612      Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті     

 

62        Короткострокові векселі видані      621      Короткострокові векселі видані в національній валюті  

 

           

            622      Короткострокові векселі видані в іноземній валюті        

 

63        Розрахунки з постачальниками та підрядниками 631      Розрахунки з вітчизняними постачальниками           

 

           

            632      Розрахунки з іноземними постачальниками        

 

64        Розрахунки за податками й платежами     633      Розрахунки з учасниками ПФГ      

 

           

            641      Розрахунки за податками    

 

           

            642      Розрахунки за обов’язковими платежами

 

           

            643      Податкові зобов’язання      

 

           

            644      Податковий кредит 

 

65        Розрахунки за страхуванням           651      За пенсійним забезпеченням         

 

           

            652      За соціальним страхуванням          

 

           

            653      За страхуванням на випадок безробіття   

 

           

            654      За індивідуальним страхуванням   

 

           

            655      За страхуванням майна       

 

66        Розрахунки з оплати праці  661      Розрахунки за заробітною платою 

 

           

            662      Розрахунки з депонентами 

 

67        Розрахунки з учасниками    671      Розрахунки за нарахованими дивідендами          

 

           

            672      Розрахунки за іншими виплатами 

 

68        Розрахунки за іншими операціями 681      Розрахунки за авансами державними       

 

           

            682      Внутрішні розрахунки         

 

           

            683      Внутрішньогосподарські розрахунки