Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 11 ОБЛІК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

Розділ 11 ОБЛІК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

На рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів та включення їх до витрат поточного періоду.

Підприємство може створювати резерви: на оплату відпусток та виплату винагороди за вислугу років працівникам, включаючи від-рахування на державне соціальне страхування з цих сум; на вироб-ничі затрати для підготовчих робіт на підприємствах промисловості з сезонним виробництвом, на додаткове пенсійне забезпечення, для забезпечення гарантійних зобов’язань та ін. Їх облік ведуть за ра-хунком 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів».

Схема обліку тут ґрунтується на відповідних розрахунках (бух-галтерських довідках чи листках-розшифровках), у яких визначають суму таких забезпечень та їхнє використання. Наприклад, сума за-безпечення на оплату чергових відпусток працівникам визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати пра-цівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці.

За кредитом рахунку відображається нарахування забезпечень, за дебетом — їх використання.

 

 

Дебет  Кредит           Найменування операції

23        47        Здійснено відрахування для забезпечення відпусток працівникам основного виробництва

47        66        Нарахування відпускних сум за рахунок створення резерву

Для обліку асигнувань з бюджету на проведення протиепізоо-тичних та карантинних заходів, підготовку кадрів, проведення ме-ліорації, покриття витрат на будівництво соціально-побутових об’єктів, їх експлуатацію тощо використовують рахунок 96 «Цільо-ве фінансування і цільові надходження». Крім бюджетного асиг-нування на ньому обліковуються цільові надходження, зокрема внески батьків на покриття витрат за утримання дітей у дитячих за-кладах, або відрахування з фондів соціального розвитку на оплату путівок для дітей в таборах, утримання таких таборів, якщо вони є на балансі підприємства.

Схема обліку за цим рахунком така. Відображають цільове фі-нансування і цільові надходження на підставі документів, які їх за-свідчують: платіжних доручень, прибуткових касових ордерів — за кредитом рахунку. Використання цих коштів записують за дебетом рахунку на підставі документів на придбання медикаментів, дезин-фікуючих засобів (рахунків-фактур, товарно-транспортних наклад-них), та актів на їх витрачання, актів про виконання протиепізоотич-них та карантинних заходів, актів про виконані будівельно-монтаж-ні роботи, рахунків-фактур на витрати по підготовці кадрів, бухгал-терських довідок про витрати на утримання об’єктів соціально-куль-турного призначення та ін. Облік за цим рахунком ведуть у журналі-ордері № 12, звідки кредитовий обіг переносять у Головну книгу.

Дебет Кредит

Найменування операції

 

30, 31

48

Надійшли кошти цільового фінансування і цільових надходжень

 

48

30, 31

Витрачено кошти на фінансування цільових заходів