Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4. Морфологічні засоби документів : Ділове спілкування. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4. Морфологічні засоби документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

У діловому стилі викликають труднощі не лише пошуки потрібного слова, а й вибір найдоцільнішої граматичної фор-ми в тих випадках, коли в мові налічується не один, а кілька паралельних способів висловлювання. Найбільш доцільне ви-користання морфологічних синонімічних варіантів пов’язане зі змістом тексту, його призначенням. Слід пам’ятати, що вибір тієї чи іншої частини мови, її граматичної форми на-кладає відповідний стилістичний або експресивний відбиток на сприйняття всього висловлювання.

Тому треба враховувати особливості синонімії різних гра-матичних форм залежно від їх смислових відтінків, рівня по-ширеності, функціонально-стилістичної приналежності та експресивно-емоційного забарвлення. Сучасна українська мова має у своєму розпорядженні велику кількість морфоло-гічних варіантних форм. Одні з них закріпилися в літературній мові і є нормативними, інші сприймаються як мовні помилки. Розглянемо ті з форм, які найчастіше бувають причиною по-яви помилок (огляд зробимо за частинами мови).

Іменник

Рід іменників. Викликають певні труднощі форми узго-дження з невідмінюваними іменниками:

1. Невідмінювані іменники, які називають осіб чоловічої статі, відносяться до чоловічого роду, а ті, що називають осіб жіночої статі – до жіночого: висока леді, старий кюре, рес-пектабельний аташе, гарна фрау, відомий рефері. До чоло-вічого роду належать невідмінювані іменники, які називають професії, звання, посади, традиційно пов’язані з чоловічою працею: аташе, імпресаріо, конферансьє, портьє, шансоньє тощо.

 "»

ІV. КУЛЬТУРА ПИСЕМНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

Словами спільного роду називають іменники, що позна-чають осіб чоловічого та жіночого роду (тут можливе подвійне узгодження): візаві, протеже, а також невідмінювані прізви-ща – Кюрі, Долгих, Жеваго, Крутих, Дурново тощо. Пор.: Ма-рія Кюрі відкрила… П’єр Кюрі сказав…

2.         Невідмінювані іменники, назви істот (тварин, риб, пта-хів), мають чоловічий рід: гарний какаду, кенгуру сховався, рудий поні. Узгодження за змістом у формі жіночого роду по-винно бути мотивоване контекстом (читач повинен зрозуміти, що мова йде саме про самку): кенгуру відчайдушно захищала своє дитя. (вийняток: цеце (муха) – жін. рід).

3.         Назви неістот належать переважно до середнього роду: це депо, серйозне алібі, наше кафе, крайнє купе, шкіряне галі-фе, чорне таксі.

4.         Власні назви належать до того ж самого роду, що й по-значувані ними загальні назви (озеро, місто, ріка, країна): ба-гатомільйонне Токіо, прекрасне Сочі, могутня Конго (ріка), Конго розміщена в Африці (держава), «Юманіте» писала (га-зета,), «Манчестер юнайтед» мав декілька команд (футболь-ний клуб).

5.         Незмінювані складноскорочені слова мають переваж-но той же рід, що й основне слово: велика АЗС (автозаправна станція), Херсонська ТЕЦ (теплова електроцентраль), Чорно-бильська АЕС (атомна електростанція), працювати на АЕС, звернутися до начальника ТЕЦ.

6.         Назви осіб за професією, посадою, званням, як прави-ло, утворюють паралельні форми чоловічого і жіночого роду (робітник – робітниця, вихователь – вихователька, викла-дач – викладачка та ін.). При виборі однієї з цих форм слід орієнтуватися на такі правила:

6.1. Офіційними, основними назвами поса