Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2. Лексичні особливості документів Значення слова. Багатозначність слів : Ділове спілкування. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2. Лексичні особливості документів Значення слова. Багатозначність слів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Мовознавче дослідження

199. І. Перекладіть, перевіривши за «Російсько-україн-ським словником», подані слова українською мовою. З виді-леними словами в перекладі українською мовою складіть ре-чення.

Вопли, закром, завлекательность, за полцены, жмыхи, из-менять, ивечно, искушение, ожидаемый, обворожительный, образец, отречение, отвращение, подлинно, приманка, свида-ние, тосковать, шутить.

! Прочитайте й запам’ятайте

Слово – це основна, базова одиниця мови. Слова викону-ють у мові номінативну функцію (функцію називання). Вони називають предмети, явища, речі, їх ознаки, дії (будинок, стіл, дощ, повільно, добрий, літати, читати). У кожному слові розрізняють звукову оболонку (звук або комплекс зву-ків) і зміст. Звучання – це зовнішня (матеріальна) частина слова, а зміст – внутрішня. Слово існує тільки в нерозривному зв’язку форми (звучання) і змісту.

 "2

ІV. КУЛЬТУРА ПИСЕМНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

За своїм значенням і роллю в реченні слова поділяють-ся на самостійні (повнозначні) та службові (неповнозначні). Кількість слів, що не мають власного лексичного значення, значно менша порівняно із загальною кількістю повнознач-них лексичних одиниць. Це прийменники (в, у, на, при..), сполучники (а, але, проте, і, та, бо...), частки (тільки, лише, же, б, та й...). Неповнозначні слова служать для зв’язку між повнозначними словами й виражають відношен-ня між явищами об’єктивної дійсності, що позначається цими словами.

Однозначне слово називає одне явище, поняття:

аудієнція - офіційний прийом у високопоставленої особи;

абстрактний - відірваний від дійсності, від життя;

агроном - спеціаліст у галузі сільськогосподарського ви-робництва.

Слово може мати й декілька значень, тобто бути багато-значним. У цьому випадку одне слово слугує назвою кількох різних предметів чи явищ дійсності. Наприклад:

адміністрація - 1) керівний орган установи, підприєм-ства, організації; 2) збірн. поняття: керівний персонал устано-ви, підприємства, організації (директор тощо).

Слово голова має сім самостійних значень («Короткий тлумачний словник української мови» - К., 1978), слово го-стрий - вісім значень. Кожне із значень багатозначного слова реалізується в певних словосполученнях:

♦          голова дитини, голова сільради, голова зборів, голова сім’ї, голова колони, сімдесят голів рогатої худоби;

♦          гострий ніж, гострий зір, гостре слово, гострі пахощі, гострі страви, гостре запалення, гострий конфлікт.

Джерелом багатозначності є переносне значення слова. Розвиток багатозначності відбувається на основі подібності, суміжності, функціональної близькості.

 173

Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

Пароніми – це близькі за звучанням слова, що від-мінні за своїм значенням: економічний – економний, ди-пломант – дипломник, інстанція, дистанція, дружний – дружній, адрес – адреса, громадський – громадянський, відрізняти – розрізняти. Слова, що утворюють такі пари (ряди) розрізняються своєю лексичною сполучуваністю й відтінками значень. Пор.: економічні системи, економічна стратегія країни, економічний потенціал держави, еко-номі