Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Милозвучність мовлення : Ділове спілкування. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5. Милозвучність мовлення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

магниевый скраб beletage

Українська мова мелодійна, милозвучна. Ця її якість за-безпечується мелодійним чергуванням голосних і приголо-сних звуків, а також можливістю вживати деякі слова у різних звукових формах, не змінюючи їх значення.

Найпоширенішим і найвиразнішим у цьому плані є чер-гування такі:

1.         Між приголосним вживаються [і], [у] (день і ніч, був у нього), між голосними – [й], [в] (думаю й аналізую, при-йшла в агентство). У пришвидшеному темпі мовлення після слів, що закінчуються на голосний, [і], [у], як правило, зміню-ються на [й], [в].

2.         Перед словами, що починаються з [й], [я], [ю], [є], [ї], сполучник [і] здебільшого зберігається (ішов і їхав, дитсадок і ясла). Щоб не було нагромадження звуків [й], у цих випадках може бути сполучник та.

3.         Якщо попереднє слово закінчується на голосний, а на-ступне починається з [в] зберігається прийменник у (були у відпустці, зайшли у вагон).

4.         Якщо попереднє слово закінчується на голосний, а на-ступне починається на голосний, зберігається [в] (зустріч в ефірі, спад в економіці, порядок в установі).

5.         На початку речення (абзацу) завжди вимовляється (і пишеться) у. Лише перед голосним вживається [в], а не [у]: В університеті розпочалася наукова конференція. На почат-ку речення (абзацу) сполучник й взагалі не вживається.

6.         Після паузи найчастіше вживаються [і], [у], особливо якщо ця пауза служить для смислового виділення слів, що йдуть за нею. Наприклад: Усна форма літературної мови має лише один стиль – розмовний. У писемній мові виділя-ють: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній стилі.

7.         Не чергуються у – в, і – й у словах іншомовного по-ходження, а також у тих українських словах, у яких при зміні

 ^

ІІІ. КУЛЬТУРА УСНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

звуків змінюються значення (вправа –управа, вклад – уклад, вдача – удача).

8. Якщо сполучник і служить для зіставлення двох понять, то чергування з [й] не буває: теорія і практика, мир і друж-ба, мова і нація.

Милозвучність українського мовлення забезпечують варі-анти слів, що активно використовуються в живому спілкуван-ні (як і в письмі): більше – більш, менше – менш, знову – знов, читати – читать, сталося – сталось, червоному – черво-нім, хоча – хоч, же – ж, би – б та багато інших. Це стосується і давального відмінка іменників чоловічого роду на -у, – ю, – ові, – еві, – єві: Бойко Іван Васильович – Бойку Іванові Васи-льовичу або Бойкові Івану Васильовичу.