Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ   ЗАДАЧ : Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ   ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

магниевый скраб beletage

 

Задача  П.2.1

Дпя засвоєння облікової термінології знайги у табл. 2.1 відповідне значен-ня для кожного з наведених термінів.

Таблщя2.1

 

№ з/п  Термш Визначення

1          Господарська операція         Звіт про фінансовий стан підприємства, який відо-бражає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал

2          Бухгалтерський баланс        Елемент фінансового звіту, який відповідає крите-ріям, встановленим П(С)БО

3          Статгя балансу          Подія, яка викликає зміни у структурі активів, зо-бов'язань та власному капіталі

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДЕЙ ДО ЗАДАЧІ П.2.1

 

№ з/п терміну

 

1          2          3

 

№ відповіді

Задача  П.2.2

Скласти за даними рішень задач П.1.2 і П.1.3 баланс консервного заводу. Порядок розв’язання задачі П.2.2

1.         Накреслити навчальний баланс (табл. 2.2).

2.         Записати підсумкові дані кожної класифікаційної групи (див. табл.1.3 та 1.5) відповідно в актив і пасив балансу.

3.         Підрахуваш підсумок в акшві та пасиві балансу (вониповинні буш рівні).

4.        

Бухгалтерський облік. Практикум

 

Таблиця 2.2

БАЛАНС КОНСЕРВНОГО ЗАВОДУ НА 31 ГРУДНЯ   Р.

 

Актив Пасив

Господарські засоби £          Джерела утворення господарських засобів           £

Основні засоби         1 804 200        Статутний капітал    900 000

Запаси матеріалів      29 760 Резервний капітал    91 800

Виробництво            17 700 Прибуток       18 900

Готова продукція      85 130 Кредити банків         525 000

Грошові кошти в касі            400      Заборгованість постачальникам     204 040

Грошові кошти на рахунках в банку           37 656 Заборгованість     з     оплати праці            255 160

Засоби в розрахунках           20 054            

Разом  1 994 900        Разом  1 994 900

(QS))     ЗАДАЧІ   ДЛЯ   РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача  2.1

Скласти баланси за складеними групувальними таблицями в задачах 1.1, 1.1, 1-3, 1.4 поваріантах:

•          ТОВ «Інструмент» на 31 січня 200   p.,

•          ТОВ «Дари ланів» на 31 березня 200_р.,

•          підприємства «Чобіток» на 30 квітня 200   p.:

•          виробничого підприємства «Ятрань» на 31 травня 200   р.

Дпя перевірки правильності виконаних завдань скористайтесь наведеними відповідями в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

 

№ з/п  Назва шдприємства  Валюга балансу

 

           

            Варіант I         Варіант II

1          ТОВ «Інструмент»    630 000           2 387 000

2          ТОВ «Дари ланів»     2 321 220        2 299 860

3          Шдприємство «Чобіток»      1 600 000        1 680 000

4          Виробниче підприємство «Ятрань»           1 370 000        1 500 000

Г. В. БЛАКИТА, Н. О. РОМАШЕВСЬКА