Запитання для самоперевірки знань та задачі для самостійного розв'язування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

Загрузка...

1.         Дайте визначення поняття «компромгсний розв'язок».

2.         У чому полягає особистгсть розв 'язання багатоцгльових задач.

3.         Наведгть приклад проблеми, що спонукає побудову дво-цгльовог моделг.

4.         Якг Вам вгдомг пгдходи щодо розв 'язання багатоцгльових задач.

5.         Сформулюйте алгоритми, що базуються на побудовг суперцглг та застосуваннг поступок. Зробгть гх поргвняльний аналгз.

6.         За допомогою методгв суперцглг та послгдовних поступок знайти компромгсне рішення наступног задачг:

5xj + Зх2 + х3 < 7 4xj + 6х2 + 5х3 < 18 3xj +4х2 +9х3 <15 хі > 0,і = 1,3

F1 (х) = Xj + 2х2 + 2,5х3 —» max F2 (х) = 2xj - х2 + Зх3 —> max F3 (х) = Xj + х2 + х3 —> min.

7.         Поргвняти отримангрозв'язки.