Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.3. Загальна характеристика задач теорії гри : Дослідження операцій : Бібліотека для студентів

8.3. Загальна характеристика задач теорії гри


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

Загрузка...

В умовах ринкової економіки між суб’єктами господарювання часто виникають конфлікти, наприклад:

—        продавець має бажання продати свій товар за більшою ці-ною, а споживач хоче купити цей товар дешевше;

—        фірми, що реалізують однакову за якостями продукцію, конкурують між собою за ринок збуту.

В той же час суб’єкти економічної діяльності часто кооперу-ються, узгоджуючи між собою на майбутнє свої дії. Прикладами кооперації слугують економічний союз, міжгалузева корпорація, асоціація виробників певного товару тощо.

Математична теорія, яка займається дослідженням конфліктних ситуацій, має назву теорії гри (теорії ігор) і вважається одним із розділів дослідження операцій. За допомогою теорії ігор можна досліджувати системи економічних суб’єктів для обґрунтування раціональної поведінки керівних органів управління фірм, галузей, спільних підприємств тощо в конкретних ринкових ситуаціях («іг-рах»), де кожний учасник, не володіючи важелями цілковитого впливу на ситуацію, може певним чином впливати на неї, щоб до-сягти для себе найкращих результатів [10].

Зовнішня схожість принципів вибору поведінки учасників ігор

аналізу — теорією ігор.

Ігри ведуться за визначеними правилами, в результаті гри ко-жний учасник одержує деякий виграш (програш — виграш з від’ємною величиною).

Гра має певні правила, в яких визначена кількість учасників

зГежн? від "^^^,^Щ'ш^^0^^^!^^ його стратегією. Кожний гравець володіє або скінченою, або нескінченою кількістю власних стратегій. Виграш кожного грав-ця визначається стратегіями, які обрали усі учасники гри, причо-му у момент прийняття гравцем свого рішення вибір інших грав-ців йому може бути невідомим. Виграшем в економічній «грі», як правило, є дохід або прибуток гравця. Правило визначення ви-

£йгіїПїї^етХїїі.сі"ї у,ас™гри

шу другого). Коли кількість гравців не менше трьох, інколи до-зволяється утворювати коаліції (якщо це вигідно членам коаліції) — коли група з двох або більше гравців має спільну ме-ту та координує в межах групи стратегії своїх членів.

Класифікація ігор:

А. За кількістю гравців:

•          з двома учасниками;

•          із скінченою кількістю гравців, більшою двох;

•          із нескінченою кількістю гравців.

Б. За кількістю стратегій:

•          скінчені, коли кількість стратегій у кожного гравця є скін-ченою;

•          нескінчені, коли принаймні один з гравців володіє нескінче-ною кількістю стратегій.

В. За властивостями функції виграшів:

•          гра з нульовою сумою (у довільній ситуації сума виграшів усіх гравців дорівнює нулю);

•          гра з ненульовою сумою.

/В останньому випадку для гри з двома учасниками розрізня-ють гру з сталою сумою, яка фактично зводиться до гри з нульо-вою сумою, та, наприклад, біматричні ігри, коли функції (матри-ці) виграшів гравців незалежні між собою/;

Г. За можливістю утворення коаліцій до початку гри:

•          кооперативні;

•          некооперативні.

з втручанням випадкових дій (ходів), кожному випадковому хо-ду при побудові моделі гри приписується розподіл ймовірнос-тей можливих наслідків. Випадкові ходи дозволяють випадко-

ршини (позиції) та множина кінцееих еершин, які відповідають остаточним позиціям гри.

На сучасному етапі розвитку теорії гри розроблені методи, які дозволяють гравцям обирати найкращі власні рішення у різнома-нітних ігрових ситуаціях.