Запитання для самоперевірки знань та задачі для самостійного розв'язування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

Загрузка...

1.         Назвіть причини, що спонукшш дослгджувати задачг аналгзу стану обладнання довгострокового використання.

2.         Сформулюйте цгльовг функцгг, що застосовуються для замгни об-ладнання.

3.         Поргвняйте цгльовг функцгг замгни для обладнання, яке викорис-товується в екстремальних випадках, та обладнання, що знаходиться безпосередньо в експлуатацгг.

Розв'язати задачу

Ha основі методу табулювання визначте оптимальний строк заміни обладнання довгострокового використання, якщо вартість нового обладнання складає 50 тис. грн, а витрати на експлуата-цію на початок року та залишкова вартість на кінець року наве-дені втабл. 7.12.

Таблиця 7.12

 

Рік       12345

Експлуатаційні витрати       80        78        70        65        60

Залишкова вартість   100      95        90        80        70

Визначте, чи вплине на строк заміни обладнання, що гроші на наступні роки знаходяться в банку під 12% річних.

 

ЖЬ4І*Я