Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. Сітьова модель та сітьовий графік : Дослідження операцій : Бібліотека для студентів

6.4. Сітьова модель та сітьовий графік


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

Загрузка...

Сіть’еа модель комплексу робіт — це наочне відображення взаємозвязку між окремими роботами та послідовності їх вико-

дають певним подіям, пов’язаним із виконанням проекту. Дуги графа відповідають окремим роботам. Вважається, що роботи, які витікають із деякої події, не можна розпочинати раніше, аніж бу-де закінчено всі роботи, які притікають до цієї події. Інколи по-

ряд з реальними до сітьової моделі необхідно включити фіктие-ні роботи. Фіктивні роботи не вимагатимуть витрат часу або ре-сурсів, а використовуються лише для того, щоб показати, що пе-вна подія (група подій) не може статися раніше, аніж відбудеться деяка інша подія (група подій).

При побудові сітьової моделі слід дотримуватися таких шести правил:

1)         кожна робота повинна бути представлена однією і лише од-нією дугою;

2)         довільні дві роботи повинні розрізнятися принаймні або по-чатковими, або кінцевими подіями;

3)         кожну пару вершин не можна з’єднувати двома дугами;

4)         не повинно бути вершин, крім однієї — початкової, у які не входить жодна дуга;

5)         не повинно бути вершин, крім однієї — кінцевої, 3 яких не виходить жодна дуга;

6)граф не повинен містити замкнених контурів (замкнений контур — це така неперервна послідовність дуг, яка починається та закінчується в одній і тій самій вершині).

Спрямовувати дуги рекомендується зліва направо — так, щоб початкова вершина кожної дуги була розміщеною ліворуч від її кінцевої вершини. Бажано також, щоб дуги сітьової моделі не пе-ретиналися між собою (при побудові складних сітьових моделей це правило є бажаним, але не обов’язковим).

^rr;ri,rrzr°по6удови сітьової моделі [4].

1. Ніякі дві роботи не можуть бути ідентифіковані одними і тими ж подіями.

Це означає, що дільниця сітки вигляду (рис. 6.4) неправильно відтворює дві одночасно завершувані роботи.

робота 1

A   )     (   В   )

робота 2

Рис. 6.4.

У такому випадку дільниця сітки повинна мати фіктивну ро-боту і наступний вигляд (рис. 6.5).

 

 

фіктивна робота

 

Рис. 6.5.

Фіктивна робота не вимагає ні часу, ні ресурсів і вводиться з метою однозначності подій, що зв’язані з завершенням робіт. Та-кий прийом використовується в ситуаціях, коли ро’оти 3 і 4 по-винні наступати за роботою 2, але робота 1 не обовязково пови-нна передувати роботі 4 (рис. 6.6).

 

 

(  !  Г

 

робота 1</