Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0f10047c68db1b555407a00474bf8fe3, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.3. Задачі сітьового планування та управління : Дослідження операцій : Бібліотека для студентів

6.3. Задачі сітьового планування та управління


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

Загрузка...

Методика сітьового планування та управління (СПУ) викори-стовується по відношенню до складних комплексних заходів (проектів, програм), у яких послідовність виконання окремих ро-біт (замість слова «робота» у літературі з питань СПУ часто як синонім використовується термін «операція») є технологічно обумовленою. Будівництво промислового об'єкта, житлового ма-сиву тощо є прикладами саме таких комплексних заходів.

Базовими складовими методики СПУ є два методи, які було запропоновано практично одночасно (1956—1958 pp.):

•          метод критичного шляху (Critical Path Scheduling, CPS), який первісно було запропоновано та використано для управління програмами будівництва;

•          метод оцінювання та перегляду програм (Program Evolution and Review Technique, PERT), який було розроблено з метою управління комплексом проектно-конструкторських робіт зі створення ракети «Поларіс».

Принциповою різницею між ними було те, що CPS викорис-товував детерміновані оцінки тривалості виконання окремих ро-біт, a PERT — випадкові, з певними статистичними характерис-тиками.

СПУ включає три етапи:

•          структурне моделювання;

•          календарне планування;

•          оперативне управління.

На етапі структурного моделювання здійснюється побудова сітьової моделі проекту. Вихідною інформацією слугує структу-рна таблиця, яка містить повний перелік усіх робіт проекту та да-ні про логічну обумовленість виконання робіт. У структурній таблиці для кожної роботи зазначається, які з інших робіт необ-хідно завершити безпосередньо перед виконанням цієї роботи. Сітьова модель дозволяє докладно проаналізувати структуру програм та технологічну послідовність виконання усіх робіт; у разі необхідності до структурної таблиці та сітьової моделі прое-кту вносяться потрібні удосконалення [18].

На етапі календарного планування сітьова модель використо-вується для побудови сітьового графіка виконання проекту. Для цього в додаток до сітьової моделі залучається інформація про тривалість виконання кожної з робіт. На основі сітьового графіка визначаються: тривалість виконання проекту, критичний шлях, можливі терміни початку та закінчення кожної з робіт. У разі не-обхідності вивчаються можливості скорочення терміну виконання проекту за рахунок подовження термінів виконання окремих робіт, узгоджуються питання ресурсного забезпечення процесу виконан-ня проекту. Результатом календарного планування є затверджений сітьовий графік та календарний план виконання проекту.

На етапі оперативного управління сітьовий та календарний графіки слугують засобами постійного контролю за процесом ре-алізації проекту. У разі необхідності вони коригуються та вико-ристовуються для планування й управління виконанням тих ро-біт, що залишилися до завершення проекту.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0f10047c68db1b555407a00474bf8fe3, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0