Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.7. Динамічна однопродуктова : Дослідження операцій : Бібліотека для студентів

4.7. Динамічна однопродуктова


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

Загрузка...

У детермінованих задачах управління запасами майбутній по-пит на продукцію вважається відомим, причому він може бути різним в різні проміжки часу протягом планового періоду. Особ-ливо значні коливання стосуються продукції легкої промисловос-ті, попит на яку істотно залежить від сезону.

Процеси планування виробництва та зберігання продукції ма-ють бути узгодженими між собою. Розглянемо ситуацію, коли утворення дефіциту є забороненим, а поточні питомі витрати лишаються незмінними протягом планового періоду. Але враху-ємо додаткові витрати, пов'язані із збільшенням або скороченням обсягів виробництва продукції, а також витрати на зберігання продукції у випадках, коли доцільно утворити певний запас гото-вої продукції перед надправленням її до споживачів.

У припущенні неможливості дефіциту виробниче підприємство може забезпечити поточний попит споживачів трьома способами:

—        виготовляти в кожний проміжок часу саме ту кількість продукції, яка потрібна у цей час споживачам;

—        виготовляти продукцію в однаковій кількості у різні про-міжки часу, зберігаючи інтенсивність виробництва сталою;

—        виготовляти в деякі проміжки часу більше продукції, аніж на той час потрібно споживачам; створити певний запас; цей за-

пас використовувати у проміжки часу, коли обсяги виробництва будуть меншими, аніж попит споживачів.

 

90

90

 

90

70

60

60

60

60

60

60

50

30

30

Приклад 4.3. Нехай попит на костюми, які виготовляє швейна фабрика складає в першому кварталі — 50 тис. одиниць, у друго-му — 90 тис. одиниць, у третьому — 30 тис. одиниць, у четверто-му — 70 тис одиниць. На рис. 4.8 наведено графіки організації ви-робничого процесу за трьома вищенаведеними способами. Показані щоквартальні обсяги виробницгва продукції (чоловічі костюми, тис. одиниць) залежно від обраного підприємством способу задоволення попиту споживачів. A

 

30

 

I

 

II

 

III       IV     квартал

 

I

 

II

 

III       IV     квартал

 

 

 

1) щоквартальні обсяги

виробництва збігаються

із попит