Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Вартісні елементи в моделях управління запасами : Дослідження операцій : Бібліотека для студентів

4.2. Вартісні елементи в моделях управління запасами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

магниевый скраб beletage

Вартість зберігання — єдиний фактор, який стимулює ско-рочення величини запасів. В ній враховується:

—        вартість складських приміщень;

—        витрати на персонал і техніку складу;

—        витрати на регламентні роботи при зберіганні продукції;

—        витрати від природного зменшення продукції, що зберігається;

—        втрати від зниження споживчої якості;

             ктт)ЯТТТ R1 7Т «'ЗЯЛ/ГОПО^КРІ-ПТЯ» TCOTTTT1R R "ЗЯТТЯРЯХ

Вартість складських приміщень не залежить від величини створених запасів і включає: плату за основні фонди, амортиза-ційні відрахування, витрати за опалення і т. ін.

У задачах зберігання однорідної продукції на складі великої місткості ці витрати, згідно з теорією об’єктивно обумовлених

оцінок Канторовича, можуть не враховуватись. В багатономенк-латурному складі вони враховуються, оскільки можуть привести до висновків про недоцільність зберігання в запасах деяких видів продукції.

Вартість зберігання і-го виду продукції обчислюється за фор-мулою:

С

(п) о

$ск

С

(зб) і

де: С(п) — загальна вартість складу;

St — площа, яку займає одиниця продукції і-то виду; SCK — складська площа.

Оплата персоналу і техніки складу включає оплату всіх ро-біт з обслуговування запасів і споживачів, загальні витрати від-

П0СВтрЯати ""S^^^l^^^Z^^S^ за експоненціальним законом:

y(t) = у0 • е     ,

де: у0 — величина початкового запасу;

y(t) — запас в момент часу t (без урахування попиту);

у — коефіцієнт зменшення, тоді втрати на момент часу t складають С = у0 (1 - е"'' )С2.

При    малій    величині     yt     виконується    співвідношення

—yt     -

е ms1-yt, a С = С2у0уt, С2 — вартість зберігання одиниці про-дукції на одиничному інтервалі, тобто втрати від природного зменшення прямо пропорційні величині запасу, часу зберігання і вартості зберігання.

Втрати від зниження споживчих якостей приймаються пропо-рційними вартості одиниці продукції (С0) і зниженню її спожив-чих якостей як функції часу:

Ccn(t) = С0у1(?),

де у1 (ґ) — коефіцієнт зниження споживчих якостей, який визна-чається зменшенням ресурсу продукції, .ел.чиною відбракуван-

НЯ дї^^»^,^^Г^^1вТз^сах визначаються як добуток вартості одиниці запасу на норму ефективності обігових коштів 10—15% нарік.