Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоперевірки знань та завдання для самостійного розв'язування : Дослідження операцій : Бібліотека для студентів

Запитання для самоперевірки знань та завдання для самостійного розв'язування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

магниевый скраб beletage

1.         Назвгть основнг типи задач оптимального розподглу ресурсгв.

2.         Надайте поргвняльний аналгз симплекс-методу та методу Беллмана.

3.         Запишіть модель задачг визначення оптимального асортименту в умовах комплектностг.

4.         Зробгть поргвняльний аналгз задачг складання рацгону вгдгодгвлг тварин та задачг на суміші для металурггйного пгдприємства.

5.         Записати основну балансову модель.

6.         Записати задачу про призначення та схему методу гг розв ’я-зування.

7.         Запишіть алгоритм побудови двогстог задачг.

8.         Побудуйте двогсту задачу оптимгзацгг розподглу виробничих ре-сурсгв.

9.         Сформулюйте теореми двогстостг та дайте гх тлумачення.

 

10.       Сформулюйте транспортну задачу та запишіть гг економгко-математичну модель.

11.       У чому полягає вгдмгннгсть двох етапног транспортног задачг вгд класичної транспортног задачг.

12.       Запишіть цгльову функцгю транспортно-виробничог задачг та дайте економгчне тлумачення гг додаткгв.

13.       Побудуйте економгко-математичнг моделг та знайдгть розв ’я-зки наступних задач.

Розв'язати задачі

Задача 1. Автотранспортне пі’приємства здійснює доставку цегли з трьох заводів до трьох обєктів будівництва. Виробничі потужності заводів дорівнюють: 500 тис. штук та 400 тис. штук. Потреби об’єктів у цеглі складають 600 тис. штук, 250 тис. штук та 350 тис. штук. Вартість перевезення однієї тисячі штук цегли з заводів до об’єктів будівництва наведено у табл. 3.24.

Таблиця 3.24

 

Заводи            Вартість перевезення 1 тис. штук цегли

 

            I           II         III

A         50        30        20

В         40        60        50

с          10        20        40

Визначити такий план доставки цегли, за якого транспортні витрати будуть найменшими.

Задача 2. Шдприємство роздрібної торгівлі має чотири мага-зини, розташованих у різних районах міста. Доставка продукції в ці магазини здійснюється з двох торговельних складів А та В, площі яких вміщують по 40 одиниць продукції щодня.

У майбутньому планується розширити площі магазинів, тому їх потреби у продукції з торгових складів відповідно складуть 50, 25, 30 та 35 одиниць на день.

Щоб задовольнити потреби магазинів, планується побудувати третій склад, площа якого дозволить зберігати в ньому 60 оди-ниць продукції щодня. Розглядаються два варіанти його розта-шування. У табл. 3.25 наведені дані про транспортні витрати за одиницю продукції з існуючих складів А та В і два варіанти роз-міщення нового складу.

Таблиця 3.25

 

Торговий склад         Транспортні витрати (грн/од.)

 

            I           II         III        IV

A         7          8          5          12

В         8          9          9          11

Варіант I         7          8          9          9

Варіант II       10        9          6          8

Необхідно прийняти рішення відносно кращого варіанту роз-ташування нового складу.

Задача 3. Оцінити п’ять проектів з точки зору їх можливого фінансування протягом трьох років, якщо відомий розподіл капі-таловкладень по роках, очікуваний прибуток на фінансові мож-ливості (табл. 3.26).

Таблщя 3.26

 

Проект            Витрати (млн. грн/рік)         Прибуток (млн. грн)

 

            1-й рік 2-й рік 3-й рік

 

I           5          3          2          20

II         6          4          5          40

III        3          2          4          30

IV        4          8          6          25

V         5          6          3          35

Капітал (млн. грн)    20        20        20       

ОПТИМІЗАЦІЙНІЗАДАЧІУПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ