Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.8. Оптимальне планування : Дослідження операцій : Бібліотека для студентів

3.8. Оптимальне планування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

магниевый скраб beletage

Велике значення на практиці має проблема пошуку рішень, які поєднують витрати на виробництво та транспортування виго-товленої продукції до споживачів, ціль цієї задачі визначила її назву «транспортно-виробнича задача» (ТВЗ).

При формулюванні проблеми та побудові відповідної еконо-міко-математичної моделі до уваги слід взяти виробничі потуж-ності підприємств, вартість виробництва одиниці продукції кож-ним з виробників, а також транспортні тарифи на перевезення продукції від постачальників (виробників) до споживачів.

Вихідна інформація до задачі: т - кількість підприємств-виробників   (постачальників);   /'—    номер   окремого   виробника

(і = \,т);    Nі - - виробнича потужність /-го підприємства; s\ — вартість виробництва одиниці продукції на z'-му підприємстві; п -     кількість   споживачів;  j -     номер   окремого   споживача

(j = \,n); bj — попит на продукцію з боку у'-го споживача; сц-транспортні тарифи (витрати на перевезення одиниці продукції) за маршрутом і —> j (і = 1, т , j = 1, п). Необхідно знайти:

Ху — обсяг перевезень за маршрутом і -» j (і = 1, т, j = 1, п);

УІ — обсяг виробництва продукції на і-му підприємстві (і = 1, т), що задовольняє умови:

х- > 0 , і = 1,т , j = 1,п ,         (3.51)

п                    

0-J, = Tjxy -Nt ,г = \,т,           (3.52)

т                     

XХу >bj, j = \,п          (3.53)

і=\

і мінімізує функцію

т          т    п

Z = YJ styt + YJ YJ cijxij ~> min •      (3.54)

i=\        i=\ j=\

Перший додаток в (3.54) визначає загальні витрати на вироб-ництво продукції, другий — сумарні витрати на транспортування продукції.

Отже, цільова функція задачі відбиває вимогу мінімізувати за-гальні виробничі та транспортні витрати, пов'язані з виготовлен-ням продукції на підприємствах-виробниках та її перевезенням до споживачів. Обмеження задачі враховують вимогу забезпе-чення попиту кожного із споживачів, умову про відповідність об-сягів виробництва рівням виробничих потужностей КОЖНОГО 3 виробників та балансові рівняння про розподіл виготовленої ко-жним із підприємств продукції між споживачами.

Модель (3.51)—(3.54) належить до задач транспортного типу зі специфічною цільовою функцією

т    п

2 = ЕХ(*І + СІІ)ХІІ ^min)

7=1 j=\

яка враховує витрати на перевезення продукції, а також витрати на виробництво цієї продукції. Отже, для розв'язування задачі (3.51)—(3.52) можна застосувати метод потенціалів.