Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Дослідження операцій : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

(ЕКОМЕН)

О.О. Карагодова В.Р. Кігель В.Д. Рожок

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

©

Киів - 2007

 

УДК 519.85(075.8)

ББК 65я73

К 21

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18–Г–247 від 31.01.2007 р.)

Рецензенти:

Лук’яненко І.Г. – доктор екон. наук (національний університет „Киє-во-Могилянська академія”);

Черняк О.І. – доктор екон. наук, професор (Київський національ-ний університет ім.. Тараса Шевченка).

Карагодова О.О., Кігель В.Р., Рожок В.Д.

К 21     Дослідження операцій: Навч. посібник.— К.: Центр учбової літератури, 2007 — 256 с.

ISBN 978-966-364-446-2

У навчальному посібнику, що відповідає програмі курсу „Досліджен-ня операцій”, висвітлено основні положення дослідження операцій, на-ведено відомості про основні типи задач дослідження соціально-еконо-мічних процесів та подано необхідний для вивчення зазначеного курсу теоретичний матеріал з економіко-математичного моделювання, мате-матичного програмування. Кожний розділ з 9 розглянутих тем включає приклади задач та запитання для перевірки засвоєння основних понять.

Призначений для студентів економічного профілю всіх форм навчан-ня, може бути корисним для магістрів та викладачів вищих навчаль-них закладів.

ISBN   978-966-364-446-2   © Карагодова О.О., Кігель В.Р.,

Рожок В.Д.,   2007. © Центр учбової літератури, 2007.