Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Аналіз виконання плану і динаміки загального обсягу роздрібного товарообороту : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.2. Аналіз виконання плану і динаміки загального обсягу роздрібного товарообороту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Аналіз роздрібного товарообороту за загальним обсягом прово-диться для того, щоб виявити тенденції його розвитку у районному споживчому товаристві, системі райспоживспілки і її споживчих товариствах, на інших підприємствах, оцінити, наскільки успішно ви-конується план і чи достатньо повно задовольняється платоспромо-жний попит населення на товари. Він проводиться як протягом року з метою здійснення контролю за ходом виконання плану і аналітич-ного забезпечення оперативного управління цим процесом, так і піс-ля завершення року з метою оцінки досягнутого рівня роздрібного товарообороту, обґрунтування шляхів його розвитку на перспективу. У випадках, коли аналіз проводиться до розробки плану торговель-ного підприємства і ще немає певних звітних даних за період, 1о аналізується, знаходять очікуване виконання плану товарообороту .

Аналіз загального об’ягу роздрібного товарообороту торговель-ного підприємства чи обєднання передбачає розрахунок цілого ря-ду аналітичних показників у певній логічній послідовності. Процес аналізу загального обсягу роздрібного товарообороту включає на-ступні основні етапи, які показано нарис. 2.1.

Основні етапи аналізу виконання плану і динаміки зага-льного обсягу роздрібного товарообороту

£

I

I

 

1. Аналіз виконання плану і ди-наміки това-рообороту за звітний пері-од за загаль-ним його обсягом і

видами обороту

2. Аналіз відповідно-сті факти-чного обсягу товарообо-роту купівельним фондам населення

3. Оцінка ролі торговельного під-п’иємства

(обєднання)у загально-районному (міському)

товарообороті

4. Аналіз

виконання

плану товарообороту магазинами і

іншими

структурними підрозділами

5. Аналіз

динаміки

товарообороту за ряд

років і виконання

плану по

кварталах

та місяцях

6. Підсумкова оцінка стану загального обсягу роздрібного товарообороту торговельного підприємства

(об’єднання)

Рис. 2.1. Посл