Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання і завдання для самостійної перевірки : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Запитання і завдання для самостійної перевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

1.         Роль та завдання економічного аналізу в управлінні фінансовими ре-зуяьтатами підприємств торгівлі.

2.         Розкрийте схему формування чистого прибутку (збитку) підприєм-ства відповідно до національних П(С)БО.

3.         Які джерела інформації використовуються в аналізі фінансових ре-зультатів підприємств торгівлі.

4.         Охарактеризуйте систему факторів, що визначають рівень наці-нок на товариу підприємствах роздрібноїторгівлі.

5.         Які основні етапи охоплює методика аналізу торговельного доходу підприємства?

6.         Розкрийте методику розрахунку впливу зміни обсягу товарооборо-ту і рівня реалізованих торгових націнок на виконання плану з торговель-ного доходу.

7.         Як розраховують вплив асортиментної структури роздрібного то-варообороту ірозміру торгових націнок на величину торговельного доходу?

8.         Розкрийте зміст основних напрямів пошуку невикористаних мож-ливостей збільшення торговельного доходу.

9.         Які показники характеризують загальне виконання плану і динаміку фінансових результатів підприємства?

 

10.       Охарактеризуйте механізм впливу факторів на зміну рівня чистого прибутку (збитку) підприємства у % до товарообороту та розкрште порядок визначення їх впливу.

11.       Розкрийте зміст і послідовність розрахунку впливу основних при-буткоформуючих факторів на відхилення суми чистого прибутку (збит-ку) від базисного чи планового значень цього показника, а також на зміну сум проміжних фінансово-результативних показників.

12.       Назвіть основні показники, які застосовуються в аналізі використання чистого прибутку підприємства тарозкрийте порядок їхрозрахунку.

13.       Розкрийте методику розрахунку впливу факторів на виконання плану прибутку від торговельної діяльності.

14.       Завдання й основні етапи аналізу фінансових результатів від ініиої реалізації.

15.       Особливості аналізу доходів і витрат від інвестщійної та фінан-сової діяльності.

16.       Призначення й основні завдання CVP-аналізу.

17.       Якрозраховують показник ефекту операційного важеля?

18.       Розкрийте методику розрахунку граничного обсягу товарообороту торговельного підприємства, який забезпечує беззбиткову діяльність.

19.       Як визначають зону безпеки діяльності торговельного підприємст-ва іякі фактори на неївпливають?

20.       Порядок проведення факторного аналізу зміни граничного обсягу товарообороту.

21.       За якою формулою розраховують обсяг товарообороту, необхідний для отримання певної суми цільового прибутку від реалізації?

22.       Як проводять розрахунок впливу зміни складу товарообороту на ці-льовий прибуток, отриманий від реалізації товарів?

23.       Розкрийте методику CVP-аналізу для оцінки «ризикованості» плану торговельного підприємства, тобто визначення системи граничних пока-зників діяльності, в межах яких не допускатиметься збитковість.

24.       Порядок застосування CVP-аналізу для знаходження оптимального варіанта використання обмежених ресурсів підприємства.

25.       Які обмеження властиві CVP-аналізу?