Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.6. Аналіз та оцінка меж беззбитковості торговельної діяльності : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.6. Аналіз та оцінка меж беззбитковості торговельної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Важливим інструментом обгрунтування управлінських рішень з метою попередження збитковості підприємств є аналіз взаємо-зв'язку витрат, обсягу реалізації і прибутку (Cost — Volume — Profit Relationships або CVP). CVP-аналіз дає можливість виявити беззбитковий обсяг продажу і оцінити роль окремих факторів у фо-рмуванні прибутку від реалізації продукції (товарів) та забезпечити підтримку ефективного управління цим процесом.

Залежність прибутковості підприємства від обсягу продажу і витрат показана на рис. 5.7.

Перетин ліній витрат і чистого доходу (виручки) від реалізації має місце в точці беззбитковості (критичній точці), в якій загальна сума витрат покриття (Вп + В3) дорівнює чистому доходу (виручці) від реалізації (Ок). Маржинальний дохід (М), як сума прибутку від реалізації і постійних витрат, в цій точці буде дорівнювати постійМаржинальний дохід (М)

Витрати пок)иття

( П у

0

к

Зона безпеки

ним витратам (Вп). Кожен додатковий приріст обсягу реалізації вище точки беззбитковості супроводжується збільшенням прибут-ку. I навпаки, якщо обсяг реалізації падає нижче точки беззбитко-вості, то виникають і зростають збитки. Різниця між фактичним об-сягом реалізації (О) і значенням критичної його точки (Ок) характеризує зону безпеки підприємства. Лінія чистого доходу _ (виручки) від реалізацїі

Рис. 5.7. Взаємозв’язок показників обсягу продажу, витрат і прибутку

Співвідношення постійних і змінних витрат основної діяльності підприємства називають операційним важелем. Із рис. 5.7 видно, що в разі зменшення постійних витрат до рівня, показаного пунктирною лінією, за незмінності інших показників-факторів значення критич-ного обсягу продажу знижується, а сума прибутку та зона безпеки підприємства зростають. Якщо підприємство за таких умов здійсню-ватиме подальше нарощування обсягу продажу продукції (товарів, робіт, послуг), воно от’имає більшу суму прибутку на одиницю при-росту продажу. Це повязано із зниженням рівня постійних витрат на одиницю реалізації й відповідним зростанням покриття постійних витрат маржинальним доходом. У зв’язку з цим зростатиме ефект операційного важеля, який розраховують за формулою:

ов

ДПр ДО

(5.5)

де Еов — ефект операційного важеля;

АПр — приріст суми прибутку від реалізації, у %;

ДО — приріст суми обсягу продажу, у %.

На підприємствах промисловості та інших вироб