Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Аналіз валового доходу від реалізації товарів : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.2. Аналіз валового доходу від реалізації товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Основним джерелом відшкодування витрат та формування прибутку торговельного підприємства є торгові націнки, отри-мані від реалізації товарів. За своєю економічною природою торгові націнки являють собою ціну послуг торговельного підпри-ємства. Вони стають реальним торговельним доходом тільки пі-сля реалізації товарів, а до цього є тільки потенційним (можли-вим) доходом.

Сукупний дохід торговельного підприємства у загальноеконо-мічному аспекті складається з товарообороту (доходу від реалізації товарів), інших доходів від звичайної діяльності і надзвичайних подій. Однак основна частина обсягу товарообороту формується за рахунок купівельної вартості реалізованих товарів, яка фактично не є доходом торговельного підприємства. He є доходами і такі склад-ники товарообороту як ПДВ, акцизний збір та інші вирахування з доходу (виручки від реалізації товарів). У зв’язку з цим у процесі управління доходами на рівні підприємства виникає необхідність виокремлення показника частини товарообороту, що являє собою суму реалізованих торгових націнок, яка традиційно називається валовим доходом торговельного підприємства. Він перевищує ва-ловий прибуток від основної діяльності торговельного підприємст-ва на величину транспортно-заготівельних витрат, внесених у собі-вартість реалізованих товарів.

Однак з появою податкового обліку, в якому фігурують вало-ві доходи і валові витрати підприємства, доцільніше суми реалі-зованих торгових націнок називати не валовим, а торговельним доходом. Такий термін більше відповідає суті цього характерно-го для торгівлі показника діяльності, а його впровадження усуне непотрібне дублювання назв різних за змістом економічних по-казників.

Торговельний дохід займає найбільшу частку в загальній суку-пності доходів — нетто, отриманих підприємствами торгівлі від звичайної діяльності та надзвичайних подій. Тому аналіз фінансо-вих результатів у торгівлі починають з оцінки виконання плану і динаміки торговельного доходу.

У сучасних умовах реалізація товарів, за винятком тих, щодо яких впроваджене державне регулювання цін, здійснюється торго-вельними підприємствами за вільними цінами. Такі ціни на товари формуються, враховуючи вільну відпускну ціну постачальника, то-рговельну націнку, податкові платежі, що входять у ціну товару. Структура вільних цін і порядок їх формування показані на рис. 5.3.

Із рисунка видно, що торгові націнки застосовуються до покуп-ної вартості товарів без ПДВ. Розмір націнок кожне підприємство визначає самостійно, зважаючи на стан споживчого ринку та свою цінову політику. При цьому враховують необхідність покриття ви-трат торговельної діяльності та отримання прибутку.

Собівартість

Прибуток 50