Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання і завдання для самоперевірки : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Запитання і завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

1.         Роль та завдання економічного аналізу в управлінні витратами обі-гу підприємств торгівлі.

2.         Охарактеризуйте інформаційну базу аналізу витрат обігу.

3.         Під впливом яких факторів формується рівень витрат обігу тор-говельного підприємства, які їх взаємозв ’язки та черговість впливу.

4.         Які показники розраховують у процесі аналізу загального виконання плану і динаміки витрат обігу?

5.         Охарактеризуйте вплив динаміки цін і тарифів на витрати обігу.

6.         Розкрште зміст основних етапів методики комплексного розраху-нку впливу зміни цін і тарифів нарівень витрат обігу.

7.         Чим обтрунтовується використання нормативних даних замість фактичних у процесі аналізу впливу структури товарообороту на витра-ти обігу?

8.         Розкрште зміст і послідовність основних етапів розрахунку впли-ву структури товарообороту на витрати обігу з використанням норма-тивних коефіцієнтів порівнянної витратомісткості товарних груп.

9.         Охарактеризуйте залежність критичного обсягу товарообороту від співвідношення граничного і загального рівнів витрат обігу та змінних і постшних витрат.

 

10.       Дайте порівняльну характеристику двох методик розрахунку впли-ву обсягу товарообороту н’ витрати обігу підприємств торгівлі.

11.       Який існує взаємозв'язок між індексом середнього рівня витрат обігу торговельного підприємства та індексами впливу на нього зміни цін, структури товарообороту і потоварних рівнів витрат обігу?

12.       Які основні етапи містить методика аналізу витрат на оплату праці в торгівлі та зміст кожного з них?

13.       Охарактеризуйте факторні моделі, гцо використовуються для кі-лькісної оцінки впливу факторів на фонд основної і додаткової заробітної плати.

14.       Назвіть основні причини, що ведуть до перевитрачання коіитів на опяату праці в торгівлі.

15.       Охарактеризуйте структуру методики аналізу витрат на утри-мання основних засобів та інших матеріальнш необоротних активів.

16.       Які основні фактори впливають на рівень витрат обігу за стат-тею «Витрати на тра’спортування»?

17.       Що необхідно з 'ясувати під час аналізу витрат на зберігання, під-сортування, оброблення, пакування і передпродажну підготовку товарів?

18.       Які організаційно-технічні і економічні заходи необхідно проводи-ти для зниження витрат на тару і попередження втрат, пов ’язаних з її оборотом?

19.       За якою формулою розраховують вплив інтенсивності зміни окре-мих статей на динаміку загального рівня витрат обігу?

20.       Які особливості має факторний аналіз впливу структури товаро-обороту нарівень витрат обігу підприємства оптової торгівлі?