Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.7.7. Аналіз статті «Інші витрати» : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.7.7. Аналіз статті «Інші витрати»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

На цю статтю відносять комплекс витрат обігу, які не віднесенні до розглянутих вище статей: витрати на охорону праці і додержан-ня техніки безпеки; витрати на збір виручки; витрати на відря-дження працівників, зайнятих збутом; витрати на проведення експертиз та лабораторних аналізів якості товарів; витрати на прове-дення медогляду працівників та інші витрати обігу.

Аналіз цієї статті проводиться за даними аналітичного обліку витрат обігу і первинних документів. Під час аналізу необхідно пе-ревірити правильність віднесення витрат на цю статтю, обґрунто-ваність та доцільність витрат та виявити резерви їх економії. Так, аналізуючи витрати на охорону праці та додержання техніки безпе-ки необхідно вияснити, чи були виконані намічені заходи з профі-лактики захворювань і попередження травматизму, достатність цих заходів, стан додерження техніки безпеки тощо. При цьому необ-хідно враховувати, що витрати на охорону праці і техніку безпеки, як більшість витрат за статтею «Інші витрати» є постійними, зале-жними від політики керівництва підприємства.

Виняток становлять витрати на збір виручки, які належать до змінних. Вони містять оплату послуг підприємств зв'язку і банків-ських установ з інкасації торгової виручки. Рівень цих витрат зале-жить від обсягу виручки, що підлягає інкасації чи переказу, частки ії в товарообороті, а також від прийнятих ставок за інкасацію виру-чки чи її поштового переказу. Вплив цих факторів необхідно вра-ховувати, оцінюючи зміни рівня витрат на збір виручки.

Після завершення аналізу кожної статті і окремих елементів статей витрат обігу дають оцінку діяльності колективу підприємст-ва з дотриманням режиму економії, розробляють заходи, спрямова-ні на економію витрат обігу, недопущення надлишкових витрат та втрат за одночасного дотримання прийнятого стандарту торговель-ного обслуговування.