Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.7.5. Аналіз витрат на тару : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.7.5. Аналіз витрат на тару


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Аналізуючи цю статтю витрат, необхідно вивчити такі складни-ки витрат на тару: витрати, що виникають у зв'язку з різницями між відпускною і приймальною ціною мішків при поверненні їх постачальникам за цією ж категорією або з пониженням на одну категорію; витрати на перевезення, навантаження та розвантаження порожньої тари у разі повернення її постачальникам або здачі під-приємствам, які займаються збиранням тари; витрати на ремонт, очищення, просушування, пропарювання, дезінфекцію тари; вар-тість тари, списаної внаслідок зносу за вирахуванням утилю та брухту; інші витрати на тару, які за своїм змістом не є наслідком недоліків у роботі чи у тарному господарстві. Щоб глибше вивчити кожен із перерахованих елементів витрат на тару, їх аналіз необ-хідно проводити не тільки загалом, а також за окремими видами тари (дерев'яної, картонної, скляноїта мішкотари).

Для виявлення резервів економії витрат на тару необхідно за первинними документами і шляхом особистих спостережень ви-вчити стан ведення тарного господарства торговельного підприєм-ства та його недоліки. При цьому необхідно перевірити: правиль-ність приймання тари за кількістю, якістю і ціною; дбайливість розпакування, зберігання; своєчасність повернення тари і в якому стані вона поверталася, чи проводилася її очищення, сортування, ремонт; стан матеріальної відповідальності працівників за збере-ження якості тари; прийнятий порядок матеріального заохочення за зниження витрат на тару і недопущення втрат.

У процесі діяльності торговельних підприємств, крім витрат на тару, можуть виникати втрати, як наслідок недбалого відношення до тари та безгосподарності. Якщо такі втрати були допущені, то вони повинні бути проаналізовані за кожним їх видом (пониження якості мішків більше ніж на одну категорію при поверненні їх по-стачальникам; різниця між обліковою і приймальною ціною карто-нної, а також дерев'яної тари, яка за своїм технічним станом може бути використана лише, як тароматеріал; бій скляної посуди понад установлені норми; вартість розбитої й непридатної для викорис-тання тари; інші витрати, пов'язані з безгосподарністю).

Втрати no тарі обліковуються окремо від витрат на тару і спи-суються за рахунок підприємства лише у випадках, коли не можуть бути відшкодовані винуватцями, або коли останні не встановлені. Під час аналізу необхідно виявити конкретні причини виникнення втрат, пов'язаних з використанням тари, намітити заходи для їх по-передження, а також для зниження витрат на тару.