Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.7.3. Аналіз витрат на зберігання, підсортування, : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.7.3. Аналіз витрат на зберігання, підсортування,


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

оброблення, пакування і передпродажну

підготовку товарів

До цієї статті належать: вартість матеріалів, які використову-ються для зберігання, підсортування, пакування і фасування това-рів; плата за послуги сторонніх підприємств, пов'язаних із паку-ванням і фасуванням товарів; витрати на передпродажну підго-товку технічно складних товарів; витрати на утримання холодиль-ного обладнання; фактична собівартість льоду, який використову-ється для охолодження товарів; витрати на утримання льодосхо-вищ; оплата тимчасового зберігання товарів на складах сторонніх підприємств; витрати на спеціальне маркування і нанесення кодів на товари та інші витрати, пов'язані із зберіганням і підготовкою товарів до продажу.

Більшість із цих витрат залежать від зміни обсягу і структури товарообороту, частки в товарообороті штучних і фасованих то-варів.

Аналізуючи ці витрати, необхідно з'ясувати:

•          обґрунтованість і законність проведених списань внаслідок сортування, оброблення і передпродажної підготовки товарів;

•          дотримання норм забезпеченості магазинів пакувальними ма-теріалами;

•          раціональність використання пакувальних матеріалів (пакува-льного паперу, пергаменту, плівки, шпагату, клею, пакетів, коробок тощо), порядок їх списання;

•          дотримання норм витрачання електроенергії, холодоносіїв, мастильних і інших матеріалів, що використовуються в процесі експлуатації холодильного обладнання;

•          правильність документального оформлення, реальність і своє-часність відображення в обліку робіт та послуг сторонніх підпри-ємств з технічного обслуговування холодильного обладнання, тим-часового зберігання товарів, їх фасування, пакування, спеціального маркування тощо.

Для економного витрачання коштів за цією статтею необхідно: раціонально використовувати матеріали і контролювати обґрунто-ваність їх списання; своєчасно проводити профілактичний ремонт холодильного обладнання; не допускати завищених оплат за послу-ги сторонніх підприємств, вартість яких зараховується в цю статтю; збільшувати частку товарів, що надходять від постачальників у фа-сованому виді.