Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

РОЗДІЛ1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ I ОРГАНІ.А..ІЯ

1.1.      Зміст економічного аналізу та його роль в управлінні підприємством 9

1.2.      Організація аналітичної роботи в торгівлі 16

Запитання та завдання для самоперевірки           21

РОЗДІЛ2. АНАЛІЗ ОБСЯГУI СТРУКТУРИ ТОВАРООБОРОТУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ШДПРИЄМСТВА. . . 22

2.1.      Завдання та інформаційна база економічного аналізу роздрібного товарообороту         22

2.2.      Аналіз виконання плану і динаміки загального обсягу роздрібного товарообороту     26

2.3.      Аналіз ритмічності і рівномірності виконання плану товарообороту                 43

2.4.      Аналіз напруженості виконання плану товарообороту. .            49

2.5.      Аналіз товарної структури роздрібного товарообороту . 56

2.6.      Аналіз сезонності роздрібної реалізації товарів                 62

2.7.      Оперативний аналіз роздрібного товарообороту             67

2.8.      Особливості аналізу товарообороту оптового тор-говельного підприємства              69

Запитання та завдання для самоперевірки           77

РОЗДІЛЗ. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ТОВАРООБОРОТ

ШДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ         78

3.1. Система факторів формування роздрібного товарообороту          78

3.2.      Аналіз впливу комплексу зовнішніх факторів на фор-мування товарообороту підприємства роздрібної торгівлі . . 83

3.3.      Аналіз впливу забезпеченості товарами та їх вико-ристання на роздрібний товарооборот  89

3.4.      Аналіз стану товарних запасів        98

3.5.      Аналіз оборотності товарів  105

3.6.      Аналіз надходження товарів           112

3.7.      Аналіз факторів праці           117

3.8.      Аналіз стану і використання матеріально-технічної

бази    130

3.9.      Аналіз рівня торговельного обслуговування        143

3.10.    Систематизація і узагальнення результатів факторного аналізу товарообороту підприємств роздрібної

торгівлі           149

Запитання та завдання для самоперевірки           155

ЦЛ4. АНАЛІЗ ВИТРАТ ОБІГУ ТОРГОВЕЛЬНОГО

ШДПРИЄМСТВА     157

4.1.      Завдання та інформаційна база аналізу витрат обігу. . 157

4.2.      Система факторів, що впливають на витрати обігу торговельного підприємства       159

4.3.      Аналіз загального виконання плану і динаміки витрат обігу                   164

4.4.      Аналіз впливу динаміки цін і тарифів на витрати обігу . 171

4.5.      Аналіз впливу структури товарообороту на витрати обігу                     175

4.6.      Аналіз впливу обсягу товарообороту на витрати обігу. .            180

4.7.      Аналіз окремих статей витрат обігу                       188

 

4.7.1.   Аналіз витрат на оплату праці        189

4.7.2.   Аналіз витрат на оренду, утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, що забезпечують збут товарів   197

4.7.3.   Аналіз витрат на зберігання, підсортування, об-роблення і передпродажну підготовку товарів       201

4.7.4.   Аналіз витрат на транспортування            202

4.7.5.   Аналіз витрат на тару          204

4.7.6.   Аналіз витрат на рекламу та проведення марке-тингових заходів        205

4.7.7.   Аналіз статті «Інші витрати»           205

4.8.      Особливості аналізу витрат обігу оптового торговельного підприємства        206

Запитання та завдання для самоперевірки           210

РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ ДОХОДІВ I ФІНАНСОВИХ РЕ^ТЙЖ^ЬН...ТІТ..РГ..ВЕЛЬН..Г..     212

5.1.      Завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів 212

5.2.      Аналіз валового доходу від реалізації товарів       216

5.3.      Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових ре-зультатів    227

5.4.      Аналіз фінансових результатів від основної діяльності. . 237

5.5.      Аналіз фінансових результатів інших видів звичайної і надзвичайної діяльності підприємства          242

5.6.      Аналіз та оцінка меж беззбитковості торговельної

діяльності       249

Запитання та завдання для самоперевірки           261

РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ШДПРИЄМСТВА           263

6.1.      Зміст і структура методики аналізу фінансового

стану підприємства та його інформаційна база    263

6.2.      Бухг’лтерський баланс і його внутрішні економічні взаємозвязки         268

6.3.      Загальна оцінка фінансового стану за даними бух-галтерського балансу         281

6.4.      Аналіз фінансової стійкості підприємства за абсо-лютними і відносними показниками        295

6.5.      Аналіз необоротних активів            306

6.6.      Аналіз оборотних активів та їх оборотності          312

6.7.      Аналіз обсягу і структури джерел фінансування оборотних активів      322

6.8.      Аналіз кредиторської заборгованості         332

6.9.      Аналіз показників ліквідності і платоспроможності. . 338

 

6.10.    Аналіз руху грошових коштів підприємства          351

6.11.    Аналіз рентабельності капіталу       372

Запитання та завдання для самоперевірки           387

Література      389