Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_8fc1836f8caf9d29e9308b45fec5736a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.10. Систематизація і узагальнення : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.10. Систематизація і узагальнення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

результатів факторного аналізу

товарообороту підприємств роздрібної

 торгівлі

Одним із найменш розроблених у методичному плані питань комплексного факторного аналізу роздрібного товарообороту є уза-гальнення його результатів. В існуючих методиках вирішення цьо-го питання зводиться, головним чином, до систематизації виявле-них втрат товарообороту за звітний період. При цьому відсутній комплексний підхід, який враховував би взаємозв'язок факторів розвитку товарообороту з ефективністю діяльності підприємств і іншими завданнями, що висуваються у процесі торгового менедж-менту. Крім цього, недостатньо акцентується увага на центрах фо-рмування товарообороту і черговості впливу факторів.

Основними центрами формування роздрібного товарообороту є магазини. Вони, навіть не маючи статусу юридичної особи, у тех-нологічному аспекті є підприємствами роздрібної торгівлі, які те-риторіально відособлені і самостійно здійснюють закінчений цикл функцій з обслуговування покупців. Умови діяльності магазинів, контингент покупців, ресурсне забезпечення, стан матеріально-технічної бази та інші характеристики роботи можуть суттєво від-різнятись. В один і той самий період у різних магазинах господа-рюючого суб'єкта лімітуючими до обсягу товарообороту можуть виступати різні групи факторів. Тому узагальнення результатів аналізу впливу факторів на товарооборот з метою виявлення резер-вів покращення результативності роботи самостійно господарюю-чих підприємств повинно починатися з магазинів та інших одиниць торговельної мережі, з урахуванням конкретних умов їх функціо-нування і господарських ситуацій, що склалися.

Процес комплексного узагальнення результатів факторного аналізу роздрібного товарообороту повинен включати наступні ос-новні етапи, показані на рис. 3.7. Розглянемо зміст кожного з них.

1. Систематизація і узагальнення негативних відхилень за кожною із основних груп факторів

I

2. Оцінка відповідності стану внутрішніх і зовнішніх факторів формування товарообороту

I

3. Оцінка збалансованості внутрішніх груп факторів формування товарообороту

I

I

I

 

3а. Виявлення лімітуючих груп