Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Б. В. Гринів

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ «Центр учбової літератури»

2УДК 658.511:339.37 (075.8)

ББК 65.421я73

Г 85

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-7430 від 06.08.2010)

Рецензенти:

Рудницький В. С. – доктор економічних наук, професор (Львівська комерційна академія);

Шкарабан С. І. – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (Тернопільський національний економічний університет); Шевчук В. О. доктор економічних наук, професор (Державна академія статисти-ки, обліку та аудиту).

Гринів Б. В.

Г 85 Економічний аналіз торговельної діяльності. Навч. посіб. – К.: Центр учбової лі-тератури, 2011. – 392 с.

ISBN 978-611-01-0140-0

У навчальному посібнику викладено теоретико-методичні та прикладні основи еко-номічного аналізу діяльності торговельного підприємства. Особливу увагу приділено ком-плексному аналізу товарообороту в системі сучасного торгового менеджменту. Грунтовно висвітлено методику вивчення витрат обігу, проведення аналізу валового торговельного доходу, аналізу фінансових результатів та фінансового стану торговельного підприємства. Автор досліджує використання індексного методу у факторному аналізі витрат обігу, особ-ливості аналізу меж беззбитковості торговельної діяльності та сучасні підходи до оцінки фінансового стану підприємства. Методика аналітичних розрахунків показана на фактич-них матеріалах споживчого товариства.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх рівнів ак-редитації, слухачів інститутів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів торговель-ного профілю, а також працівників економічних служб, менеджерів підприємств сфери торгівлі.

УДК 658.511:339.37(075.8) ББК 65.421я73 ISBN 978-611-01-0140-0

© Гринів Б. В., 2011

© Центр учбової літератури, 2