Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5. Аналіз товарної структури роздрібного товарообороту : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.5. Аналіз товарної структури роздрібного товарообороту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Роздрібний товарооборот формується як результат великої кіль-кості окремих актів купівлі-продажу різноманітних за споживчими властивостями і призначенням товарів. Тому він характеризується не тільки загальним обсягом (сумою реалізації товарів), але і това-рною структурою, тобто співвідношенням окремих товарів (товар-них груп) в загальному обсязі товарообороту.

Реалізація товарів кожної товарної групи має свої особливості. Во-на відрізняється як за трудомісткістю, так і витратомісткістю. Від змін у структурі товарообороту залежать кількісні і якісні показники робо-ти торговельних підприємств — швидкість обертання товарів, продук-тивність праці, рівень витрат обігу, рівень валового доходу і ін.

Аналіз роздрібного товарообороту за асортиментом товарів проводять за перший квартал, півріччя, 9 місяців і рік. В процесі аналізу необхідно:

—        дати оцінку виконання плану і динаміки товарообороту по окремих товарних групах;

—        виявити кількісні і якісні зміни, які відбулись у структурі роздрібного товарообороту;

—        вивчити динаміку реалізації основних груп товарів на душу населення;

—        оцінити досягнутий рівень реалізації товарів на душу насе-лення порівняно з іншими підприємствами чи об'єднаннями;

—        виявити позитивні сторони і недоліки в організації торгівлі і вивченні попиту населення на товари.

За результатами аналізу повинна бути дана оцінка змін у попиті споживачів, розкриті недоліки в торговельному обслуговуванні на-селення з метою вживання своєчасних заходів для його покращення.

Для аналізу асортименту і структури товарообороту використо-вують наступні матеріали: статистичну звітність — ф. № 3-торг «Звіт про продаж і запаси товарів у торговельній мережі та мережі ресторанного господарства»; план роздрібного товарообороту в асортименті і його товарне забезпечення; акти інвентаризації това-рів; первинну документацію про рух товарів; дані оперативного об-ліку руху товарів; матеріали перевірок наявності асортиментного мінімуму в магазинах; дані вивчення попиту населення на товари і ін.

Основним джфелом інформації про товарну структуру товарооборо-ту є форма статзвітності № 3-торг. Однак у цій формі продаж товарів у роздріб показується разом із іншими недокументованими витратами, які включають ще невиявлені природні і інші втрати товарів, в тому числі розтрати і нестачі. Інші недокументовані витрати визначають як різницю між загальною сумою вибутгя товарів згідно з даними форми № 3-торг і фактичним обсягом роздр