Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Причинами інвалідності можуть бути: : Соціальне страхування. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Причинами інвалідності можуть бути:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

1.         трудове каліцтво;

2.         професійне захворювання;

3.         загальне захворювання;

4.         вроджені дефекти. Інвалідність вважається такою, що настала внаслідок

каліцтва, якщо нещасний випадок настав:

трудового

-під час виконання трудових обов’язків (в тому числі і під час відрядження);

-          дорогою нароботу, або зроботи;

-          на території підприємства, установи, організації протягом робочого часу (і перерви);

-          поблизу підприємства протягом робочого часу, якщо перебування там не суперечило правилам внутрішнього трудового розпорядку;

-          уразі виконання державних або громадських обов ’язків;

-          у разі виконання дій no рятуванню людського життя, охорони державноїчи приватної власності, охорони правопорядку.

Інвалідність внаслідок професійного захворювання встановлюється н; підставі висновку спеціалізованого медичного закладу про наявністі професійного захворювання.

 

Професійне захворювання - захворювання, яке

виникло внаслідок професійної діяльності

застрахованого та зумовлене дією на організм

винятково або переважно факторів виробництва,

хапактетшх для конкпетної nnochecu.

^

Професійні захворювання можуть бути викликані винятково дією несприятливш. виробничо-професійнш. факторів, а можуть бути і такими, у розвитку яких встановлено причинний зв'язок впливом певного несприятливого виробничо-професійного фактора та унеможлшлено явний втив інших непрофесійнш факторів, що виклшають аналогічні зміни організмі. Крім того, необхідно враховувати можливість розвитку проф. захворювання через тривалий термін після припинення впливу шкідливи: факторів виробництва,

 

Загальне захеорюеання як причина інвалідності

визначається за залишковим принципом, тобто якгцо

італідність не спричинена нещасним випадком на

виробнщтві чи професійнгш захворюванням, то її

причиною визнається загальне захворювання. До

загального захворювання прирівнюють нещасний

випадок невиробничого характеру.

^

Показаннями для встановлення інвалідності у дітей є патологічні стани, якг виникають при вроджених, спадкових, набутих захворюваннях та після травм. Під тимчасовою втратою працездатності розуміють неспроможність особі виконувати свою трудові обов'язки внаслідок короткотривалих обставиі об'єктивного характеру. Тимчасованепрацездатність може бути спричинена:

1.         фізичною нездатністю особи здійснювати (хвороба, травма, вагітність та пологи);

2.         неможливістю працювати у зв’язку із необхідністю здійснюват, догляд за іншим членом сім’ї (хворою дитшою; хворим членом сім’ї; з, дитшою до трьох років; за дитшою до досягнення трирічного віку або дитшою-італідом до 16років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядаєза цією дитшою);

3.         неможливістю працювати у зв’язку із настанням обставин, спричиненш діями державних органів (карантш, накладений органами

нітлпнп-риідр.мігтпрічнпї глужби)

трудову діяльність

Втуата годувальнша як соиіальний ризик Втрата годуеальнша є підставою для призначення пенсії в разі втрати годувальника та щомісячних страхових виплат, якщо годувальник помер внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.

Під втратою годувальника розуміють його смерть або безвісну відсутність. Факт смерті підтверджується свідоцтвом або встановлюється судом. Оголошення померлим в судовому порядку проводиться, якщо в місці постійного проживання не має відомостей про перебування особи протягом 3 років, а якщо він пропав безвісти за обставин, що загрожують смертю або дають підстави припускати загибель від певного нещасного випадку - протягом 6 місяців. Військовослужбовець або ін. громадянш, який пропав безвісти у зв’язку із воєнними діями, може бути оголошений померлим не раніше, ніж через два роки з дня закінчення воєнних дій. Оголошення безвісно відсутнім в судовому порядку здійснюється, якщо протягом одного року в місці його постійного проживання не має відомостей про перебування.

Право на отримання певних видів соціального забезпечення мають непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, якщо вони перебували на його повному утриманні або отримували від нього допомогу, котра була постійним і основним джерелом засобів до існування. Непрацездатними членами сім'ї визнаються:

 

1.         діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які г працюють; діти, які є учнями, студентами денної форм навчання –до завершення навчання, але не більги як до досягнет ними 23 років;

2.         жінки і чоловіки пенсійного віку, якщо вони не працюють;

3.         неповнолітні діти на утримання яких померлий виплачувс або зобов’язаний був виплачувати аліменти;

4.         др’жина (чоловік), або один із батьків померлого чи іншь член сім % якщо він не працює та доглядає дітей, сестер, брат або онуків потерпілого, які не досягли 8 річного віку.