Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ : Соціальне страхування. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

1.         Організація роботи соціальних інспекторів належить до

повноважень:

а)         Міністерства праці та соціальної політики;

б)         обласних управлінь праці та соціального захисту населення;

в)         Міністерства соціальної економіки;

г соціальних фондів.

2.         До страхових фондів належать:

а) фонд страхування життя; в) пенсійний фонд;

б фонд страхування відповідальності;        г) майновий фонд.

3.         Контроль за діяльністю цільових фондів загальнообов’язкового

державного соціального страхування здійснює:

а) Соціальний комітет;         в) Соціальна спілка;

б Страховий пул;      г Наглядова рада.

4.         Забезпеченням реалізації державної політики у галузі зайнятості

займається:

а)         Міністерство праці та соціальної політики;

б)         районне управління праці та соціального захисту населення;

в)         Міністерство фінансів;

г соціальний фонд.

5.         У який термін страховики або страхувальники можуть оскаржити

рішення органу державного нагляду в суді?

а)         тиждень;        в) 2 тижні;

б)         3 тижні;          г) місяць.

6.         Рівень прожиткового мінімуму обумовлюють такі фактори:

а) вік людини;           в) корисність;

б рівень інфляції;       г якість.

7.         Мінімальні норми задоволення фізіологічних, соціальних і духовних

потреб:

а) кошик споживача;            в) фізіологічний мінімум;

б соціальний мінімум;          г індекс людського розвитку.

8.         Індекс людського розвитку не включає:

а) тривалість життя населення; в) пенсійний вік;

б рівень освіти;         г обсяг ВВП на душу населення.

9.         Граничне значення обсягу ВВП на душу населення:

а) від 200 до 4000 дол. США;          в) від 200 до 2000 дол. США;

б від 2000 до 4000 дол. США;         г від 200 до 400 дол. США.

10.       Низьким вважається значення індексу людського розвитку, якщо

воно менше:

а)         1;         в) 0,7;

б)         0,2;      г) 0,5.

11.       Наданням субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг займаються:

а)         Міністерство праці та соціальної політики;

б)         районні управління праці та соціального захисту населення;

в)         Міністерство фінансів;

г соціальні фонди.

12.       В якому співвідношенні входять до складу наглядової ради

представники громадян, роботодавців та держави?

а)         2 : 1 : 2;           в) 1 : 1 : 1;

б)         2 : 1 : 1;           г) 1 : 1 : 2.

13.       Органами, які здійснюють керівництво та управління окремими

видами соціального забезпечення, є:

а)         Міністерство праці та соціальної політики;

б)         обласні управління праці та соціального захисту населення;

в)         Міністерство соціальної економіки;

г соціальні фонди.

14.       Контроль за дотриманням страхувальниками та страховиками

законів про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,

здійснюють:

а) держава;     в) застраховані;

б страхувальники;     г страховики.

15.       До страхових фондів не належать:

а) фонд соціального страхування від нещасних випадків; б фонд соціального страхування відповідальності;

в)         пенсійний фонд;

г)         фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

16.       Вартість стандартного набору товарів та послуг масового

вживання середнього споживача в конкретній країні в певний час - це:

а)         кошик споживача;    в) фізіологічний мінімум;

б)         соціальний мінімум; г) бюджет мінімального достатку.

17.       Індекс людського розвитку має таку складову:

а)         пенсійний вік;

б)         рівень освіти;

в)         кількість соціальних закладів на певній території;

г)         кількість автомобілів на душу населення.

18.       Граничне значення тривалості життя складає:

а)         25-85 років;    в) 35-85 років;

б)         20-90 років;    г) 25-95 років.

19.       Вартість товарів та послуг, необхідних для задоволення тільки

основних фізіологічних потреб, причому протягом відносно короткого

періоду, - це:

а)         кошик споживача;    в) фізіологічний мінімум;

б)         соціальний мінімум; г) індекс людського розвитку.

20.       Високим вважається індекс людського розвитку, який дорівнює:

а)         0,9;      в) 10;

б)         0,2;      г) 0,5.