3.4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Рівень і якість життя - інтегровані показники соціально економічного розвитку країн. Для визначення рівня життя в різних країнах експерти використовують поняття індекс розвитку людського потенціалу, або скорочено - індекс юдського розвитку (ІЛР). Цей показник запропонований ООН у 1990 р. як інтегрована оцінка рівня цивілізованості кгаїни.

Низьким при цьому вважається індекс людського розвитку, менший за 0,5, високим - 0,9-1.

Економічна комісія ООН, оцінюючи життєвий рівень населення Європи, надає перевагу такому показнику, як кількість товарів та послуг, які населення змогло отримати. Еталонний розмір складає 100 %.

ш

£}

Ріеень життя населення - міра задоволення матеріальних, духовних та

            соціальних потреб людей,  

Поняття «якість життя» конкретизує категорію «рівень життя (ІЛР)». В ООН було запропоновано комбінований показник - індекс якості життя, який характеризує:

 

рівень освіти; тривалість життя; рівень медичного обслуговування;

міру зайнятості населення; платоспроможність населення; доступ

_дополітичного життя.       

Конкретними показтжами є:

 

кількість автомобілів, телефонів, квадратних метрів житла, лікарняних ліжок на одну людшу (на тис. населення), якість медичного обслуговування, рівень шуму (децибел), швидкість руху в години пік.

Основною складовою демографічної політики має бути збереження і поліпшення здоров'я населення як одного з найважливіших пріоритетів нації, що дбає про своє сучасне і майбутнє. Це сприятиме не тільки зниженню смертності та відповідному пом'якшенню депопуляції, але й загальному добробуту суспільства, гуманізації його розвитку.

Як «наріжний камінь» пріоритетів конкретних інструментів реалізації стратегії демографічної політики повинна виступати державна підтримка сім'ї.

підвищення рівня народжуваності;

_ зростання середньої тривалості життя;

основні важелі

демографічної

політики:

оптимізація міграційних процесів і мінімізація міграційних втрат;

розв'язання    проблем         старіння

населення.

СТРУКТУРНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

зниження

захворюваності

населення, а саме:

зниження смертності немовлят;

зниження материнської смертності;

захворюваності та смертності від хвороб системи кровообігу;

зниження рівня канцерогенності довкілля;

зниження захворюваності на бронхіальну астму і ]Хронічні неспецифічні хвороби легенів;

зниження захворюваності на інфекційні хвороби;

зменшення темпів поширення ВІЛінфекції/СШДУ.        

 

поліпшення

медикаментозного

та матеріальнотехнічного

забезпечення

охорони здоров'я,

            а саме:

створення системи гарантування якості виробництва ліків з урахуванням міжнародни: вимог і контролю за якістю лікарських засобів;

забезпечення розробки, виробництва та впровадження нової медичної техніки та виробів медичного призначення, доведення їх до рівня сучасних світових стандартів;

забезпечення розробки, виробництва та впровадження нових лікарських засобів відповідно до потреб охорони здоров'я.

 

підвищення ефективності

державної

політики щодо

формування

здорового способу

життя:

розробка і впровадження комплекс; економічних, правових та адміністративних заходів, спрямованих на скорочення споживання населенням алкогольних напоїв, тютюнови: виробів; створення ефективної системи протидії ї: незаконному обігу;

розробка і запровадження заходів щодо економічного стимулювання підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які здійснюють фізкультурно-оздоровчу і спортивну діяльність, сприяють розвитку самодіяльного масового спорту;

- забезпечення оснащеності навчальних закладів т;

закладів фізичної культури і спорту необхідним

фізкультурно-спортивним   інвентарем     т;

обладнання.

 

"У\

рацюналізація системи сімейної медицини.

надання медичної допомоги та розвитку інститут;

 

3 метою забезпечення нормального рівня життя держава визначає розмір прожиткового мінімуму.

В Україні його визнано

базовим державним

соціальним стандартом.

При аналізі прожиткового мінімуму розрізняють:

фізіологічний мінімум вартість товарів та послуг, необхідних для задоволення тільки основних фізіологічних потреб, причому протягом дещо короткого періоду, майже без придбання одягу, взуття, інших продовольчих товарів.

соціальний     мінімум           (бюджет

мінімального достатку) - мінімальні норми задоволення фізіологічних, соціальних і духовних потреб. Це вартість товарів та послуг, які суспільство визнає необхідними для збереження прийнятного рівня життя.

 

Рівень прожиткоеого мінімуму обумовлюють такі фактори:

 

Прожитковий мінімум визначається на основі так званого кошика споживача.

Кошик споживача - вартість стандартного набору товарів та послуг масового вживання середнього споживача в конкгютній кпаїні в певний час.

Світова практика широко використовує і таку категорію, як індекс вартості життя - індекс роздрібних цін спеціального набору товарів і послуг, що входить до бюджету середнього споживача (споживчий кошик) і становить його прожитковий мінімум.