2.2. СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

            Q

Метоюреформи соціального забезпечення населення України є:

1.         Створення стійкої фінансової системи для економічного захисту людини у

разі настання безробіття, тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів,

народження дитини, догляду за нею, нещасного випадку на виробництві та

професійного захворювання, старості та в інших випадках, передбачених

законодавством, за рахунок страхових внесків роботодавців та застрахованих

осіб.

2.         Створення ефективної системи управління соціальним страхуванням за

участю представників трьох сторін соціального партнерства.

3.         Удосконалення системи виплат.

4.         Встановлення дієвого контролю за цільовим використанням коштів цільових страхових фондів.

 

ПОЧАТОК ЗАРОДЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

Припадає на 90-ті роки XIX ст., коли в південному регіоні у 1899 р. почало діяти Одеське товариство взаємного страхування фабрикантів та емісників від нещасних випадків з їх робітниками і службовцями.

У 1903 р. був прийнятий закон «Про винагороду робітників і службовців,

що потерпіли від нещасних випадків на виробництві». Цей закон

започаткував підвалини страхування працівників на випадок травм і

^захворювань.           ,

г—т^~,           ’           '■—'■  >

У 1917 p., у зв язку зі зміною державного устрою та громадянською війною, цей вид страхування припинив існування і був відновлений /гільки у 1921 р.

3 1933 р. соціальне страхування почало перетворюватись у соціальне забезпечення, що було притаманне країні з державною формою власності.

ЕТАПИ РЕФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

ВУКРАЇШ

1 етап 1998 р.

Прийняття Закону України «Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (1998 p.).

Для реалізації Концепції соціального забезпечення населення України групою спеціалістів міністерств і відомств були розроблені Основи законодавства України про соціальне страхування, які прийняті у вигляді базового рамкового закону.

Враховуючи важливість цього законодавчого акту, Президія Верховної Ради України постановою від 18 березня 1996 року прийняла рішення Про проведення 8 квітня 1996 року парламентського слухання щодо цього законопроекту. Обговоривши проект закону, учасники парламентського слухання переважно схвалили його й рекомендували Верховній Раді після відповідного доопрацювання розглянути цей законопроект.

3 урахуванням положень Конституції «Основи законодавства України про соціальне страхування» були доопрацьовані і подані до Верховної Ради. Парламент розглядав їх тричі у першому читанні, двічі - в другому і 14 січня 1998 року прийняв «Основи законодавства України про соціальне страхування». Цим самим було відкрито шлях для розробки законопроектів з усіх п'яти видів соціального страхування.

 

Прийняття законів згідно з Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Верховною Радою України були прийняті Закони України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (23 вересня 1999 року № 1105-XIV), «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (2 березня 2000 року № 1533-ІП), «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» (від 18 січня 2001 року № 2240-ІП).

Таким чином, в Україні було створено законодавчі умови для становлення системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка базується на вимогах Європейського кодексу соціального забезпечення (1964 р.) та рекомендаціях Міжнародної Організації Праці № 67 (1944 p.).

 

Рік запровадження державного соціального страхування. Відповідно до прийнятих законів у 2001 р. запроваджено три види загальнообов'язкового державного соціального страхування:

-          на випадок безробіття;

-          у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими народженням та похованням;

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

 

4 етап 2002 р.

Удосконалення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, впровадження пенсійного та медичного соціального страхування.

3 1998 року до сьогодні - прийняті 7 Законів за основнимі

напрямками соціального страхування:     

-          «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV;

-          «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року № 1533-III;

-          «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-ІП;

-          «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV.