ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

1.         Охарактеризуйте причини виникнення соціального страхування.

2.         3 яких видів складається система соціального страхування?

3.         У чому полягає сутність та характерні риси соціальних ризиків?

4.         Перелічіть види соціальних ризиків за змістом.

5.         Назвіть функції та принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

6.         Які види загальнообов’язкового державного соціального страхування Ви знаєте?

7.         Охарактеризуйте базові характеристики загальнообов’язкового державного соціального страхування.

8.         Назвіть суб’єктів і об’єктів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

9.         Які елементи включає система соціальних гарантій?

10.       У чому полягає сутність соціальної допомоги?