Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.5. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ : Соціальне страхування. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.5. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Державні соціальні стандарти - встановлені законами, іншими

нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх

комплекс, на базі яких визначаються рівні основнш державних соціальних

            гарантій.         ,

Ґ Державні соціальні гарантії - встановлені законами мінімальні розміри ^

отати праці, доходів громадян, пенсішого забезпечення, соціальної

допомоги, розміри інших видів соціальних витат, встановлені законами та

іншими норматшно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не

v          нижчий від прожиткового мінімуму.         ,

Соціальні норми і нормативи показники необхідного

споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і

послуг та забезпечення освітніми, медичними, житловокомунальними, соціально-культурними послугами.

Мета встановлення:

1.         Визначення механізму реалізації соціальних прав та державнш соціальних гарантій громадян, визначенш Конституцією України;

2.         Визначення пріоритетів державної соціальної політики щодо забезпечення потреб людши в матеріальних благах і послугах та фінансових ресурсів для їх реалізації;

3.         Визначення та обґрунтування розмірів видатків Державного та місцевих бюджетів, соціальних фондів на соціальний захист і забезпечення населення та утримання соціальної сфери.

На основі соціальних стандартів визначаються розміри основних соціальних гарантій: мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за віком, інших видів соціальних виплат і допомоги.

 

Прожитковий мінімум - вартісний розмір

достатнього для забезпечення нормального

фунщіонування організму людши, збереження його

здоров 'я набору продуктів харчування, а також

мінімального набору непродовольчш товарів та

мінімального набору послуг, необхіднш для задоволення

основних соціальнш і культурнш потреб особистості.

^

Прожитковии мінімум визначається на підставі формування наоору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів, набору послуг для чотирьох категорій громадян (для основних соціальних та демографічних груп населення), а саме: діти до 6 років; діти від 6 до 18 років; працездатні громадяни; громадяни, які втратили працездатність.

Розміри прожитковий мінімуму наведені у додатку А.

СИСТЕМА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ТА

НОРМАТИВІВ

1. За характером задоволення соціальних потреб соціальні нормативи поділяються на:

норматиеи споживання розміри споживання в

натуральному виразі за

певний проміжок часу (за

рік, за місяць, за день)

продуктів харчування,

непродовольчих товарів

поточного споживання та

деяких видів послуг

норматиеи забезпечення - визначена кількість наявних в особистому споживанні предметів довгострокового користування, a

також забезпечення певної територїї

мережею закладів охорони здоров 'я, освіти,

підприємств, установ, організацій соціальнокультурного, побутового, транспортного

обслуговування та житлово-комунальних

послуг

нормативи доходу -розмір особистого доходу громадянина або сім %

який гарантує їм достатній рівень задоволення потреб, що обраховується

на основі визначення вартісної величши набору нормативів споживання

та забезпечення

2. За рівнем задоволення соціальних потреб соціальні нормативи поділяються на:

 

статистичні норматиеи - нормативи, що визначаються на основі

показників фактичного споживання або забезпеченості для всього населення

чи його окремих соціально-демографічних груп

норматши раціонального

споживання -рівень, гцо

гарантує оптимальне

задоволення потреб

норматиеи мінімального споживання соціально прийнятний рівень споживання

продуктів харчування, непродовольчих

товарів та послуг, виходячи з соціальних

або фізіологічних потреб

3. За сферою застосування соціальні стандарти та нормативи поділяють на:

Цержавні соціальні стандарти у сфері доходів населення

встановлюються з метою визначення розмірів державнш соціальнш гарантій у сфері оплати праці, витат за обов'язковим державним соціальнгш страхуванням, права на отримання інших видів соціальних витат і державної соціальної допомоги та їх розмірів, а також визначення пріоритетності напрямів державної соціальної політши.

ІЦержавні соціальні нормативи у сфері соціального обслуговування

встановлюються для визначення розмірів державних гарантій соціальноі підтримки інвалідів, осіб похшого віку, дітей, які залишшися без піклування батьків, та інших осіб, які потребують соціальної підтргшш:

1)         перелік послуг, які надаються закладами соціального

обслуговування і фінансуються за рахунок державного та місцеви

бюджетів і соціальних фондів;

2)         норми соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та дітей, які перебувають на утриманні держави;

3)         норми харчування та забезпечення непродовольчими товарами у державних і комунальних закладах соціального обслуговування.

'Цержавні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування:

1)         гранична норма оплати послуг з утримання житла, житлово комунальних послуг залежно від отримуваного доходу;

2)         соціальна норма житла та нормативи користування житлово комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги тг встановлює субсидії малозабезпеченим громадянам;

3)         показники якості надання житлово-комунальних послуг.

'Цержавні соціальні норматшиу сфері транспортного обслуговування ті зв'язку включають:

1)         норми забезпечення транспортом загального користування;

2)         показники якості транспортного обслуговування;

3)         норми забезпеченості населення послугами зв’язку.

Цержавні соціальні норматшиу сфері охорони здоров'я включають:

1)         перелік та обсяг гарантованого рівня медичної допомоги громадянам

державних і комунальних закладах охорони здоров’я;

2)         нормативи надання медичної допомоги, що включають обся

діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур;

3)         показники якості надання медичної допомоги;

4)         нормативи пільгового забезпечення окремих категорій населення

лікарськими засобами та іншими спеціальними засобами;

5)         нормативи забезпечення стаціонарною медичною допомогою;

6)         нормативи забезпечення медикаментами державних і комунальни

акладів охорони здоров’я;

7)         нормативи санаторно-курортного забезпечення;

8)         нормативи забезпечення харчуванням у державних і комунальни

акладах охорони здоров’я.

'Цержавні соціальні нормативи у сфері забезпечення навчальнимі закладами:

1)         перелік та обсяг послуг, що надаються державними

комунальними закладами дошкільної, загальної середньої, професійно

технічної та вищої освіти;

2)         нормативи граничного наповнювання класів, груп та

співвідношення вихованців, учнів, студентів і педагогічних

працівників у навчальних закладах;

3)         норми матеріального забезпечення навчальних закладів т

додаткових видів соціального матеріального забезпечення учнів.

'Цержавні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладамі культури:

1)         перелік та обсяг безоплатних послуг, які надаються населенню

закладами, підприємствами, організаціями та установами культури;

2)         показники якості надання населенню послуг закладами,

підприємствами, організаціями та установами культури;

3)         нормативи забезпечення населення закладами, підприємствами,

організаціями та установами культури.

Цержавні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладамі , фіжчної культури та спорту:

1)         перелік та обсяг безоплатних послуг, які надаються населенню закладами фізичної культури, спорту, а також дитячо-юнацькими спортивними школами;

2)         нормативи забезпечення населення закладами фізичної культури т спорту.

Цержавні соціальні нормативи у сфері побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування:

1)         нормативи забезпечення населення побутовими послугами;

2)         показники якості надання побутових послуг;

 

3)         нормативи забезпечення торговельною площею та місцями у закладах громадського харчування;

4)         показники якості та безпеки товарів і послуг підприємств громадського харчування.

Основні державні соціальні гарантії

Основні державні соціальні гарантії встановлюються законами з метою

забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень.

До основних державних соціальних гарантій включаються:

-          мінімальний розмір заробітної плати (додаток Б);

-          мінімальний розмір пенсії за віком (01.07.2008 - 482 грн; 01.10.2008 - 498 грн. Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік»);

-          неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн);

-          розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат.

Основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Інші державні соціальні гарантії

Законами України з метою надання соціальної підтримки населенню України агалом та окремим категоріям громадян встановлюються державні гарантії

•          рівня життя населення, що постраждало внаслідок аваріїна ЧАЕС;

•          рівнів отати праці працівників різної кваліфікації в установах та організаціях, які фінансуються з бюджетів усіхрівнів;

•          стипендій учням професійно-технічнш та студентам вищих державнш навчальнш закладів;

•          індексацй доходів населення з метою пїдтримання достатнього життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх грошових доходів в умовах зростання цін;

•          надання гарантованих обсягів соціально-культурного, житлово-комунального, транспортного, побутового обслуговування та обслуговування у сфері освіти, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, торгівлі та громадського харчування;

•          забезпечення пільгових умов задоволення потреб у товарах та послугах окремим категоріям громадян, які потребують соціальної підтримки.