Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Наука й наукові дослідження : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Наука й наукові дослідження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Важлива форма знань — принципи (постулати), аксіоми. Під принципом розуміють вихідні положення якої-небудь галузі науки. Вони є початковою формою систематизації знань.

Найважливішою складеною ланкою в системі наукових знань є наукові закони, що відображають найбільш істотні, стійкі, повторю-вані об’єктивні внутрішні зв’язки в природі, суспільстві й мислення. Звичайно закони виступають у формі певного співвідношення по-нять, категорій.

Найбільш високою формою узагальнення й систематизації знань є теорія. Під теорією розуміють вчення про узагальнений досвід (практиці) формулюючи наукові принципи й методи, які дозволяють узагальнити, пізнати існуючі процеси і явища, проаналізувати дія на них різних факторів і запропонувати рекомендації з використання їх у практичній діяльності людей.

Наука містить у собі також методи дослідження.

Під методом розуміють спосіб теоретичного дослідження або практичного здійснення якого-небудь явища або процесу. Метод — це інструмент для рішення головного завдання науки — відкриття об’єктивних законів дійсності.

У цей час все більшого значення набуває в якості загального ма-тематичний метод дослідження, тобто метод кількісного вивчення явищ і процесів.

гіпотези — науково обґрунтовані припущення, висунуті для пояс-нення якого-небудь процесу, які після перевірки можуть виявитися щирими або помилковими.

Формою здійснення й розвитку науки є наукове дослідження — тобто вивчення за допомогою наукових методів явищ.

Мета наукового дослідження — визначення конкретного об’єкта й всебічне, достовірне вивчення його структури, характеристик, зв’язків на основі розроблених у науці принципів і методів пізнан-ня, а також одержання корисних для діяльності людини результатів, впровадження у виробництво й одержання ефекту.

Основної розробки кожного наукового дослідження є методоло-гія, тобто сукупність методів, способів, прийомів і їхня певна послі-довність, прийнята при розробці наукового дослідження. В остаточ-ному підсумку методологія — це схема, план рішення поставленого науково-дослідного завдання.