Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
додаток г : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

додаток г


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

хронологія створення установ НАН України перелік установ за роками створення

1918

Iнститут механіки ім.

С.П.Тимошенка

1926

Iнститут гідромеханіки

Iнститут лiтератури iм.

Т.Г.Шевченка

1928

Нацiональний науковий центр»Харкiвський фiзико-технiчний інститут»

1930

Iнститут мовознавства iм.

О.О.Потебнi

1934

Інститут електрозварювання ім.

Є.О.Патона

1936

Iнститут мистецтвознавства,

фольклористики та етнології iм.

М.Т.Рильського

1939

Інститут чорної металургiї ім.

З.І.Некрасова

зварювання ім. Є.О.Патона ЗАТ «Дослідний завод зварю-вального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є. О. Па-тона»

1961

Iнститут кібернетики ім.

В.М.Глушкова

1965

Експериментальне виробництво

Інституту електрозварювання ім.

Є.О.Патона

1966

Iнститут проблем міцності

ім.Г.С.Писаренка

1967

Iнститут геотехнічної механіки

ім. М.С.Полякова

1969

Музей народної архітектури та

побуту України

1970

Iнститут ядерних дослiджень

1959    1972

Дослідне конструкторсько-техно- Спеціальне конструкторсько-тех-логічне бюро Інституту електро- нологічне бюро з дослідним ви

Основи наукових досліджень

робництвом Iнституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка

1977

Державне підприємство «Науко-во-технічний центр «Триботехні-ка» Iнституту технічної механіки НАН України і НКА України

1978

Дослідний завод зварювальних матеріалів Інституту електрозва-рювання ім. Є.О.Патона Дослідний завод ННЦ «ХФТІ»

1979

Спеціальне конструкторсько-тех-нологічне бюро Iнституту гідро-механіки

1980

Iнститут технічної механіки НАН України і Національного косміч-ного агентства України Спеціальне конструкторсько-тех-нологічне бюро Iнституту техніч-ної механіки НАН України і НКА України

1984

Дослідний завод спецелектроме-талургії Інституту електрозварю-вання ім. Є.О.Патона

1987

Iнститут проблем реєстрації ін-формації

Міжнародний науковий центр технології програмування «ТЕХ-НОСОФТ» НАH України та ДКЗІ України

1988

Міжгалузевий учбово-атестацій-ний центр

1989

Інженерний центр зварювання

тиском

1990

Інститут електрофiзики і радіа-ційних технологій

1991

Iнститут прикладної фiзики Iнститут проблем штучного ін-телекту МОН України та НАН України

Iнститут української мови Львiвське відділення Iнституту лiтератури iм. Т.Г.Шевченка Мiжнародна школа українiстики Міжнародна асоціація «Зварю-вання»

Український мовно-інформацій-ний фонд

Центр досліджень науково-тех-нічного потенціалу та історії на-уки ім. Г.М.Доброва

1992

Iнститут народознавства

Iнститут проблем математичних