Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
НАУКА й НАУКОВІ дОСлІджЕННя : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

НАУКА й НАУКОВІ дОСлІджЕННя


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Наука — це що безупинно розвивається система знань об’єктивних законів природи, суспільства, мислення, одержуваних і перетворюва-них у безпосередню продуктивну чинність суспільства в результаті спеціальної діяльності людей.

Поняття «наука» має декілька основних значень.

По-перше, під наукою розуміється сфера людської діяльності, яка направлена на вироблення та систематизування нових знань про при-роду, суспільство, мислення та пізнання навколишнього світу.

По-друге, значення «наука», виступає, як результат цієї діяльнос-ті — система отриманих наукових знань.

По-третє, наука розуміється як одна з форм суспільної свідомості, соціальний інститут. В останньому значенні, вона являє собою систе-му взаємозв’язків між науковими організаціями та членами наукової спільноти, а також включає системи наукової інформації, норма та цінностей науки.

Не всяке знання можна розглядати як наукове. Не можна визнати науковими ті знання, які одержує людина лише на основі простого спостереження. Ці знання грають у житті людей важливі ролі, але вони не розкривають сутності явищ, взаємозв’язку між ними, що до-зволила б пояснити, чому дане явище протікає так чи інакше, а про-рочити подальший його розвиток.

Мета науки — пізнання законів розвитку природи й суспільства на взаємодію на природу на основі використання знань для одержан-ня корисних суспільству результатів. Поки відповідні закони не від-криті, людина може лише описувати явища, збирати, систематизува-ти факти, але він нічого не може пояснити й пророчити.

Факти систематизують і узагальнюють за допомогою найпрості-ших абстракцій — понять (визначень), що є важливими структурни-ми елементами науки. Найбільш широкі поняття називають катего-ріями. Це самі загальні абстракції. До категоріями ставляться філо-софські поняття про форму й утримування явищ, у політекономії — це товар, вартість.