Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МЕТОдИ ЕКСпЕРИМЕНТАльНИх дОСлІджЕНь : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

МЕТОдИ ЕКСпЕРИМЕНТАльНИх дОСлІджЕНь


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

55        Методологія експерименту

а)         ця загальна структура (проект) експерименту, тобто постановка й

послідовність виконання експериментальних досліджень.

б)         це процес знаходжень якої-небудь фізичної величини, досвідченим шляхом за допомогою спеціальних технічних коштів, це пізнавальний процес порівняння величини чого-небудь із відомою

величиною, прийнятої за одиницю (еталон).

в)         вид індуктивного умовиводу в результаті якого виходить який-небудь загальний висновок про весь клас предметів на підставі знання лише деяких предметів даного класу.

56        Вимір — це

а)         процес знаходжень якої-небудь фізичної величини, досвідченим

шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів;

б)         це пізнавальний процес порівняння величини чого-небудь із відомою величиною, прийнятої за одиницю (еталон).

57        Статичні виміри

а)         коли вимірювана величина не змінюється,

б)         коли вимірювана величина змінюється.

в)         це пізнавальний процес порівняння величини чого-небудь із відомою величиною, прийнятої за одиницю (еталон).

58        На скільки типів підрозділяють існуючі моделі?

а)         три

б)         чотири;

в)         дві

59        фізичні моделі

а) мають природу подібну про природу досліджуваного об’єкта й відрізняються від нього лише розмірами, швидкістю плину дослі-джуваних явищ і іноді матеріалом.

 

Основи наукових досліджень

б)         мають відмінну від прототипів фізичну природу, але допускають

однакове з оригіналом математичний опис.

в)         конструюються зі знаків. Це абстрактні моделі, які будуються як

обчислення. Між цими типами моделей немає різких граней.

60        Істотно-математичні моделі

а)         мають відмінну від прототипів фізичну природу, але допускають

однакове з оригіналом математичний опис.

б)         мають природу подібну про природу досліджуваного об’єкта й

відрізняються від нього лише розмірами, швидкістю плину досліджуваних явищ і іноді матеріалом.

в)         конструюються зі знаків. Це абстрактні моделі, які будуються як

обчислення. Між цими типами моделей немає різких граней.

61        логіко-математичні моделі

а)         конструюються зі знаків. Це абстрактні моделі, які будуються як

обчислення. Між цими типами моделей немає різких граней.

б)         мають відмінну від прототипів фізичну природу, але допускають

однакове з оригіналом математичний опис.

в)         мають природу подібну про природу досліджуваного об’єкта й

відрізняються від нього лише розмірами, швидкістю плину досліджуваних явищ і іноді матеріалом.

62        побудова конкретної моделі включає:

а)         визначення залежностей між вхідними й вихідними параметрами

об’єкта, явища, процесу;аналіз впливу окремих параметрів і виразно основних змінних;знаходження обмежень у конкретному виді;

удосконалення й аналіз розробленої моделі.

б)         аналіз впливу окремих параметрів і виразно основних змінних;

в)         визначення залежностей між вхідними й вихідними параметрами

об’єкта, явища, процесу

ЕфЕКТИВНІСТь НАУКОВИх дОСлІджЕНь

63        Річний економічний ефект залежно від стадії

завершення роботи може бути :

а) попереднім

 

Тести

б)         фактичним

в)         попереднім, очікуваним, фактичним, потенційним.

64        попередній (або плановий) економічний ефект

а)         розраховується на стадії техніко-економічного обґрунтування

доцільності постановки дослідженні з укрупнених показників на

очікуваний об’єкт впровадження на стадії завершення наукових

досліджень за результатами НДР і нормативно-довідковим показникам на планований обсяг впровадження.

б)         це сума, — розрахована за укрупненими показниками на можливий обсяг впровадження.

в)         розраховується після впровадження розробки за фактичними показниками звітного року й діючих норм підприємства або організації, що здійснили впровадження.

65        фактичний економічний ефект

а)         розраховується після впровадження розробки за фактичними показниками звітного року й діючих норм підприємства або організації, що здійснили впровадження.

б)         це сума, — розрахована за укрупненими показниками на можливий обсяг впровадження.

в)         розраховується на стадії техніко-економічного обґрунтування

доцільності постановки дослідженні з укрупнених показників на

очікуваний об’єкт впровадження на стадії завершення наукових

досліджень за результатами НДР і нормативно-довідковим показникам на планований обсяг впровадження.

66        потенційний економічний ефект

а)         це сума, — розрахована за укрупненими показниками на можливий обсяг впровадження.

б)         розраховується на стадії техніко-економічного обґрунтування

доцільності постановки дослідженні з укрупнених показників на

очікуваний об’єкт впровадження на стадії завершення наукових

досліджень за результатами НДР і нормативно-довідковим показникам на планований обсяг впровадження.

в)         розраховується після впровадження розробки за фактичними показниками звітного року й діючих норм підприємства або організації, що здійснили впровадження.

 

Основи наукових досліджень

f